Jesteś tutaj: HomePSYCHOLOGIACzy dasz dziecku nieograniczony dostęp do kokainy?

Czy dasz dziecku nieograniczony dostęp do kokainy?

Fasfotographik fotoliaCzy dasz dziecku nieograniczony dostęp do kokainy? Nie?! To dlaczego dajesz nieograniczony dostęp do pornografii? O Medycznych, psychologicznych i prawnych skutkach współczesnej pornografii, dyskutowało ponad 160 osób zebranych 4 czerwca w Warszawie w ramach konferencji „Porno na kliknięcie " oraz panelu konferencyjnego „Pandemia pornografii", zorganizowanej przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Konferencja ekspercka odbyła się w ramach wspólnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej.

Statystyki są przerażające. Co czwarte dziecko w Polsce ma kontakt z pornografią. 1/4 wyszukań w Internecie dotyczy pornografii. W każdej sekundzie 28 tys. osób ogląda pornografię w Internecie.
Konsumpcja pornografii uszkadza korę przedczołową mózgu, co pogarsza sprawność umysłową, zdolność racjonalnego podejmowania decyzji, zaburza zdolność samokontroli.
A kontakt dziecka i nastolatka .z pornografią szybko prowadzi do uzależnienia i zakłóca prawidłowy rozwój psychoseksualny. Pornografia wywołuje uzależnienie na poziomie kokainy i jak zaznacza dr Bogdan Stelamch, lekarz medycyny, seksuolog - mowa tu o pornografii obecnej w Internecie. To Internet zmienił wszystko.

Pornografia przesiąknięta jest przemocą wobec kobiet, a sama przemoc przedstawiana jest jako coś, czego kobiety pragną - Bogna Białecka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej.
„Trzydzieści lat temu „ostra" pornografia oznaczała pokazanie wprost stosunku seksualnego. Dziś „zwykła” pornografia oznacza tematykę sadomasochistyczną, w której seks jest pomieszany z nienawiścią i poniżeniem. „Ostra” pornografia oznacza dziś eksplorowanie świata perwersji.” wskazuje
Norman Doidge, neuropsycholog w "Brain that changes itself".

Zaproszona z USA, Sharon Slater, Prezes Family Watch International, mówiąc o działaniach, które prowadzi na arenie ONZ podała przykład obrazujący niszczący skutek uzależnienia od pornografii: „Kilka lat temu odebrałam zdumiewający telefon od znajomej z prośbą, żeby nasza rodzina udzieliła schronienia jej i jej pięciorgu dzieciom. U jej męża pogłębiło się ostatnio uzależnienie od pornografii. Do seksualnego pobudzania się używał rysunku swojej żony z odciętą głową!".

O tym, że pornografia dotyka coraz młodszych i prowadzi do spustoszenia w ich życiu, i do zahamowania rozwoju mówili dr Szymon Grzelak, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) oraz Katarzyna Stępkowska, doktorantka w Instytucie Psychologii UKSW.
Z najnowszych badań IPZIN wynika, że wód dzieci i młodzieży: 92% chłopców i 86% dziewcząt uważa, że dostęp do pornografii jest zbyt łatwy. 59% w ciągu ostatnich 30 dni celowo oglądało porno, 31% chłopców robiło to do pięciu razy, a 11 % więcej niż 5 razy, w ciągu 30 dni. Pierwszą styczność z pornografią miało 55% dzieci poniżej 12 roku życia.

Dawn E. Hawkins, National Center on Sexual Exploitation (NCSE) pokazała, że raportowanie zdarzeń, które są wynikiem korzystania z pornografii przyczynia się do zmiany sposobu myślenia o pornografii w wymiarze polityczno-społecznym. W stanach USA, m.in.: Wirgini, Dakocie Południowej, Tennessee, Utah, Arkansas i Missouri uznano ją za zagrożenie dla zdrowia publicznego, a WHO wpisało na rekomendowaną listę zagrożeń, jako uzależnienie, na rok 2018.

Współcześnie nasz poziom wiedzy powoduje, że mówimy: o alkoholikach, a nie o pijakach; o narkomanach, a nie ćpunach. Dlaczego nie mówimy o uzależnieniu od pornografii i pornoholikach, skoro jest ich coraz więcej?

Podsumowaniem wspólnego posiedzenia było przyjęcie przez oba Zespoły Parlamentarna stanowiska, w którym czytamy m.in.: “prawo mające chronić społeczeństwo przed skutkami pornografii pochodzi z okresu, gdy dostęp do Internetu był bardzo ograniczony przez co jest całkowicie nieadekwatne do istniejących zagrożeń. Fakty te nakazują spojrzenie na problem konsumpcji pornografii w sposób całkowicie odmienny od dotychczasowego”. (pełen tekst stanowiska w załączniku)
Jak podkreśliła Poseł Małgorzata Zwiercan, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień był to pierwszy raz w historii gdy zespół podjął temat uzależnienia od pornografii. Natomiast Poseł Piotr Uściński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej - zwrócił uwagę na potrzebę zmiany podejścia do pornografii i uświadomienia wszystkim zarówno politykom, jak i społeczeństwu konsekwencji, które niesie ze sobą pandemia XXI w. Zaznaczył, że sukcesem jest już sam fakt, że udało się rozmawiać o tym temacie ponad podziałami politycznymi.

Go to top