szkołaWczoraj do redakcji portalu www.katolickarodzina.pl wpłynął list od rodziców organizujących akcje pod hasłem „Ratuj Maluchy”.

21 marca br. w Sejmie złożono projekt ustawy obywatelskiej o systemie oświaty, który odwraca zapisy reformy minister Katarzyny Hall i proponuje: zniesienie obowiązku szkolnego  dla sześciolatków, ustala go ponownie na 7 lat, znosi obowiązek edukacji (zerówkowy) dla pięciolatków i zakłada ponowne dostosowanie programu nauczania do rozwoju dzieci. Według obecnej reformy do pierwszej klasy mogą trafiać nawet dzieci  pięcioletnie, bo np. urodzone w grudniu, a do obowiązkowych, nowych zerówek czterolatki!

Ponadto "rodzicielska" ustawa ma znosić łatwą ścieżkę likwidacji i prywatyzacji szkół publicznych bez konsultacji z lokalną społecznością (od początku 2011 r. zgłoszono do zamknięcia blisko 500 placówek, w 2010 zamknięto prawie 600 szkół i zapewniać subwencję państwową na przedszkola.

Akcja ma również powstrzymać rząd przed realizacją kolejnego etapu reformy - wprowadzenia obowiązku edukacji dla czterolatków i jeszcze większych ułatwień w likwidacji szkół.

Na zebranie 100 tys. podpisów pod projektem pozostało niewiele czasu – zalewie do końca roku szkolnego! Organizatorzy zwracają się z prośbą o jak najaktywniejsze włączenie się w zbieranie podpisów. Problem kulawej reformy oświaty dotyczy bardzo wielu rodzin.

Tekst projektu ustawy, jego uzasadnienie i formularz do zbierania podpisów oraz materiały promocyjne można pobrać ze strony http://www.rzecznikrodzicow.pl/oswiatowa.php