fot.MHMP-fotoliaWraz z Fundacją Pro - Prawo do Życia zapraszamy w najbliższy czwartek 28 czerwca o godz 11 na pikietę pod Szpitalem Klinicznym im. Dzieciątka Jezus w Warszawie (od strony głównego wejścia - ul. Lindleya 4).


"Przychodzimy, by stanąć w obronie dzieci z zespołem Downa, zabijanych w Klinice Ginekologicznej, kierowanej przez prof. Wielgosia. Według niego zespoł genetyczny kwalifikuje dziecko do aborcji, a młodzi lekarze uczą się "sztuki zabijania" w ramach specjalizacji ginekologicznej.

Sprzeciwmy się temu barbarzyństwu." napisali arganizatorzy z warszawskiej Fundacji.