Podczas orędzia z okazji 45. Dnia Środków Społecznego Przekazu papież Benedykt XVI zachęcił do wykorzystywania Internetu w ramach dzieła ewangelizacji. „Jesteśmy powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów. Tym w którym wszystko osiąga swe spełnienie”, powiedział Ojciec Święty. Orędzie nosi tytuł „Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w epoce cyfrowej”.

Transformacja kulturowa
Papież podzielił się swymi przemyśleniami, na temat zjawisk charakterystycznych dla naszych czasów. Zauważył, że „coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że tak jak rewolucja przemysłowa spowodowała głębokie przemiany społeczne, tak zachodząca dziś głęboka przemiana w dziedzinie komunikacji kieruje nurtem wielkich przemian kulturowych i społecznych”.

„Nowe technologie zmieniają nie tylko sposób komunikowania się, ale także komunikację samą w sobie, i można z tego powodu stwierdzić, że stajemy w obliczu szerokiej transformacji kulturowej”, powiedział Benedykt XVI. Dodał również: „Rodzi się nowy sposób uczenia się i myślenia, z bezprecedensową możliwością nawiązania kontaktów i budowania wspólnoty”. „Otwierają się obecnie nowe, dotychczas niewyobrażalne cele. Powodują one zdumienie z powodu możliwości, jakie dają owe nowe media, a jednocześnie pilnie wymagają poważnej refleksji na temat znaczenia komunikacji w erze cyfrowej. Jak każdy inny owoc ludzkiego geniuszu nowe technologie komunikacji należy umieścić w służbie integralnego dobra osoby i całej ludzkości. Jeśli są one mądrze wykorzystane, mogą pomóc w zaspokojeniu pragnienia sensu, prawdy i jedności, które pozostaje najgłębszym dążeniem człowieka”.

Tradycja Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu
Pierwszy taki Dzień miał miejsce 7 maja 1967 roku. Obchody odbywają się zwykle w trzecią niedzielę maja, natomiast w Polsce jest to tradycyjnie trzecia niedziela września.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem okolicznościowe orędzie na ten Dzień jest wygłaszane jest wcześniej – czyli 24 stycznia, podczas liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i prasy.

Dzień ten został ustanowiony przez papieża Pawła VI. Było to wyjście naprzeciw propozycjom ojców Soboru Watykańskiego II, którzy wzywali miedzy innymi do większego zaangażowania się Kościoła w świecie mediów.

Za: eKAI, opusdei.pl