Ratujmy_zmniejszacz-pl_919525Bez względu na swoje przekonania, rosyjscy ginekolodzy nie mogą odmówić przerwania ciąży.

W Moskwie odbyło się spotkanie prawosławnych lekarzy ginekologów, którzy chcą chronić życie poczętych dzieci. Jednym z głównych problemów dla wierzących lekarzy jest przymus dokonywania aborcji.  Większość lekarzy ulega naciskom administracji resortu zdrowia - szantażowani utratą pracy wykonują aborcje. Zebrani wysłuchali świadectwa ginekologa zwolnionego z pracy za odmowę przeprowadzenia aborcji. Uczestnicy spotkania – bez wyjątku - przyznali, że podczas swojej pracy wielokrotnie spotykali się z różnymi formami łamania sumienia w celu przymuszenia do wykonania aborcji. Rosyjscy ginekolodzy podjęli kroki w kierunku konsolidacji środowiska lekarzy, którzy chcą chronić życie dzieci, zdrowie kobiet oraz własne prawa.

Natomiast z całej Polski na zjazd chrześcijańskich ginekologów i położników przyjechało 16 lekarzy.

[za HLI-News, Życie” - 03.04.2011 r., informacja własna]