OficjalnyportretrodzinyJackowskichBenedykt XVI do rodzin (czerwiec, Chorwacja 2011)

Chociaż tradycyjna rodzina jest fundamentem społeczeństwa, to istnieje wiele ruchów i organizacji, które starają się dzisiaj  tej prawdzie, także w naszym kraju, zaprzeczać.  

Oglądając newsy  rozmaitych dzienników telewizyjnych, słuchając programów większości komercyjnych stacji radiowych, czy czytając chociażby bardzo popularną w Polsce prasę kolorową, można odnieść wrażenie, że dzisiaj liczy się tylko człowiek – konsument. Jest interesujący tylko wtedy, gdy należy do atrakcyjnej „grupy docelowej”. W dobie, gdy na znaczeniu zyskują wielkie koncerny i międzynarodowe organizacje, a swoją ważność  tracą rządy poszczególnych krajów, głos Benedykta XVI jest wyrazem wsparcia i przypomnienia wielkiej roli, jaką odgrywa tradycyjna rodzina, również we współczesnym świecie.

Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział między innymi: „W społeczeństwie dzisiejszym jest niezbędna i pilnie potrzebna, jak nigdy dotychczas, obecność przykładnych rodzin chrześcijańskich. Musimy niestety stwierdzić, zwłaszcza w Europie, szerzenie się zeświecczenia, które prowadzi do spychania Boga na margines życia i do nasilającego się rozpadu rodziny. Absolutyzuje się wolność bez zaangażowania na rzecz prawdy i propaguje się jako ideał dobrobyt indywidualny za pośrednictwem spożycia dóbr materialnych i przelotnych doświadczeń, lekceważąc jakość relacji z osobami i najgłębsze wartości ludzkie; miłość sprowadza się do uczuciowych emocji i do zaspokojenia instynktownych odruchów, bez zobowiązania do budowy trwałych związków wzajemnej przynależności i bez otwarcia się na życie. Jesteśmy powołani do przeciwstawiania się takiej mentalności!

Obok słowa Kościoła bardzo ważne jest świadectwo i zaangażowanie rodzin chrześcijańskich, wasze konkretne świadectwo, zwłaszcza w celu potwierdzenia nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia aż po naturalny jego kres, jedynej i niczym niezastąpionej wartości rodziny, opartej na małżeństwie oraz konieczności działań ustawodawczych, wspierających rodziny w zadaniu rodzenia i wychowywania dzieci. Drogie rodziny, bądźcie odważne!...”

W dobie lansowania fałszywie pojętej wolności, słowa Papieża są napomnieniem, wezwaniem do tego, by nie ulegać kierunkom ideowym mówiącym o jednostce, jako o centrum wszechświata, o prawach indywidualisty do wszystkiego. „Pokazujcie własnym świadectwem życiowym, że można kochać, jak Chrystus, bez zastrzeżeń, że nie trzeba się lękać zaangażowania dla innej osoby! Drogie rodziny, cieszcie się ojcostwem i macierzyństwem! Otwarcie na życie jest znakiem otwarcia na przyszłość, zaufania w przyszłość, tak jak szacunek dla moralności naturalnej wyzwala osobę, a nie uśmierca ją!” – powiedział Benedykt XVI.

Następca świętego Piotra przypomniał o prawdziwym znaczeniu słowa „rodzina”. To nie jest przeżytek, element historii, relikt. Zacytował słowa błogosławionego Jana Pawła II:  „Prawdziwa rodzina, oparta na małżeństwie, jest sama w sobie dobrą nowiną dla świata”. I dodał: „W Kościele nadeszła godzina rodziny, która jest także godziną rodziny misyjnej”

Potraktujmy te słowa poważnie, przemyślmy, weźmy je do serc i zastanówmy się, w jakim stopniu są skierowane właśnie do nas.

Fot. Archiwum rodzinne rodziny A. i J. Jackowskich z Warszawy (za zgodą autorów)