pro lifeW dniach 28 VI – 1 VII tego roku, w Sejmie RP, odbędzie się dyskusja i głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy, likwidującym wyjątki w ochronie życia człowieka w polskim prawie.

Obywatelski projekt ustawy, poparty podpisami 600 tys. obywateli RP, zakłada prawną ochronę życia wszystkich dzieci bez wyjątku, w tym dzieci prenatalnie chorych i poczętych w wyniku tzw. czynu zabronionego.

Przyjęcie tej ustawy zlikwiduje głęboko niesprawiedliwą i dyskryminującą sytuację, w której odmawia się prawa do życia pewnej grupie dzieci poczętych. Poczęte dzieci chore powinny być poddawane stosownej terapii, a nie bezlitośnie uśmiercane, nie można też karać śmiercią poczętego dziecka za przestępstwo jego ojca.

Przyjecie ustawy doprowadzi też do sytuacji, w której polskie prawo chroniące przecież życie, stanie się  spójne i konsekwentne.  Tym sposobem wychowawcza funkcja prawa zostanie znacznie wzmocniona – uniwersalne przesłanie, że prawo do życia przysługuje każdej istocie ludzkiej bez wyjątków powinno przecież być w pełni odzwierciedlone  w stanowionym prawie.

Uchwalenie prawa chroniącego życie bez wyjątków będzie też potwierdzeniem, że Polacy poważne traktują nauczanie błogosławionego Jana Pawła II, którego zaangażowanie na rzecz respektowania prawa do życia każdego człowieka bez wyjątku, było jednym z najważniejszych wyznaczników Jego pontyfikatu. W encyklice Evangelium vitae, odnosząc się do sytuacji trudnych, Ojciec Święty pisze: "Jednakże wszystkie te i tym podobne racje, jakkolwiek poważne i dramatyczne, nigdy nie mogą usprawiedliwić umyślnego pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej" (EV 58).

Mając świadomość historycznego wymiaru decyzji Sejmu RP w tej sprawie, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się do akcji poparcia tego projektu. Nawiązujmy kontakt z posłami ze swego regionu i zobowiązujmy ich do poparcia prawnej ochrony życia ludzkiego bez wyjątków.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes 
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes 
Antoni Szymański - wiceprezes