in_vitroIN VITRO - Jedno urodzenie - kilkadziesiąt zarodków

Małżeństwa, które poddają się procedurze in vitro często starają się unikać wiedzy o prawdziwej ilości posiadanych dzieci. Bywa, że pary pragnące mieć dziecko przechodzą ten proces nawet 8-10 razy. „Rekordziści” kilkanaście razy.

Różne opracowania podają,  że o ile powodzeniem kończy się ok. 30 proc. zabiegów przeprowadzanych u 30-latek, to u kobiet powyżej 44 roku życia skuteczność ta wynosi nie więcej niż 0,8 proc.

Zespół naukowców z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Australii Zachodniej postanowił ponownie przebadać skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego. Przyjęto definicję efektywności in vitro, według której jest to doprowadzenie do urodzenia żywego dziecka po zastosowaniu procedur sztucznego zapłodnienia.

Grupę badawczą stanowiły wszystkie kobiety w wieku 20 – 44 lata, które w latach 1993 -2002 poddały się zapłodnieniu pozaustrojowemu w klinikach rozrodu wspomaganego na terenie Australii Zachodniej.

Dane do analizy pozyskano z dokumentacji szpitalnej oraz rejestru metod sztucznego zapłodnienia. Kobiety przechodziły trzy cykle zapłodnienia. Ustalenia dotyczą efektywności wszystkich trzech cykli razem, a nie skuteczności pojedynczych cykli.

Uzyskano wyniki, zgodnie z którymi ogólna skuteczność in vitro w całej przebadanej grupie wyniosła średnio 47 proc. Najwyższa była wśród kobiet najmłodszych – od 58 do 79 proc. Dla kobiet w grupie wiekowej 40 – 44 lata wynosiła zaledwie od 22 do 33 proc.

We wnioskach podano, że efektywność in vitro można zwiększyć, jeśli kobiety – szczególnie te powyżej 35 roku życia – będą przechodziły więcej niż tylko trzy cykle zapłodnienia.

W praktyce oznacza to powołanie do życia kilkudziesięciu zarodków dla jednej pary.

Jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko podejście światopoglądowe, ale i osiągnięcia medycyny,  nauki  oraz wiedzę, że ludzki zarodek posiada kod genetyczny charakterystyczny tylko dla osoby ludzkiej, można postawić tezę, że związki, które posiadają dziecko poczęte w procesie in vitro są najczęściej wielokrotnie wielodzietne.