banerDuszpasterstwo Akademickie we Wrocławiu zaprasza na debaty dotyczące kryzysu rodziny, które odbędą się w ramach Dni Społecznych 2013. Portal KatolickaRodzina.pl jest patronem mediowym wydarzenia.


Rodzinie poświęcony będzie ostatni dzień Dni Społecznych – środa, 15 maja 2013 r., kiedy to odbędą się dwie debaty. Pierwsza z nich rozpocznie się o godzinie 17:00 w Starym Refektarzu klasztoru oo. Dominikanów we Wrocławiu. O wpływie nauki na budowanie rodziny rozmawiać będą Barbara Rajkowska, Marek Jurek i prof. Stanisław Cebrat. W drugiej debacie na temat rozwiązywania rodzinnych konfliktów dyskutować będą Anna Bielecka, Agnieszka i Tomasz Szymańscy oraz Sławomir Laskowski. Spotkanie to rozpocznie się o 19:00 w Muzeum Architektury.

Wieczorem, o 21:00, będzie natomiast okazja do uczestnictwa w charytatywnym koncercie Blind Cow i Czerwo, z którego dochód przeznaczony będzie na rodzinny dom dziecka.
Szczegółowy program oraz informacje o gościach Dni Społecznych na stronie internetowej www.dni-spoleczne.pl i Facebooku: www.facebook.com/DniSpoleczneWroclaw
Zapraszamy!

17:00 – 18:30 Panel dyskusyjny
"Moralne tornado – o wpływie nauki na budowanie rodziny."
Barbara Rajkowska
Marek Jurek
Prof. Stanisław Cebrat
Stary Refektarz klasztoru oo. Dominikanów
http://www.wroclaw.dominikanie.pl
Pl. Dominikański 2 (wejście od ul. Janickiego)

19:00 – 20:30 Panel dyskusyjny
"Czasem słońce, czasem deszcz – o istocie kłótni rodzinnych i rozwiązywaniu konfliktów."
Anna Bielecka
Agnieszka i Tomasz Szymańscy
Sylwester Laskowski
Krużganki Muzeum Architektury
http://www.ma.wroc.pl
ul. Bernardyńska 5

21:00 Koncert charytatywny Blind Cow + Czerwo
klub/pub Czarny Kot
ul. Ruska 47/48a