Prymas Polski abp Wojciech PolakPrymas Polski abp Wojciech Polak zaprasza na uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski do Gniezna, a tych, którzy nie będą mogli przybyć zachęca, by 14 kwietnia, w dniu uznanym za datę chrztu Mieszka, spotkali się wraz z kapłanami na modlitwie w swoich kościołach parafialnych.

Treść komunikatu Prymasa Polski, który czytany był w niedzielę 3 kwietnia w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej:

Przez ostatnich dziewięć miesięcy przygotowywaliśmy się duchowo do przeżycia 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wiemy, że wydarzenie to dało początek obecności Kościoła na naszych ziemiach, a dla naszej Ojczyny miało wymiar państwowotwórczy.

Podczas Wigilii Paschalnej sprawowanej w naszych parafiach odnowiliśmy już przyrzeczenia chrzcielne. Świadomi odpowiedzialności nie tylko za nasze życie wiary, ale także za Kościół w Polsce i za naszą Ojczyznę, chcemy godnie przeżyć i upamiętnić ten szczególny jubileusz w wymiarze wspólnotowym.

Zapraszam zatem bardzo serdecznie na uroczystości rocznicowe, 14 kwietnia br., które będą miały miejsce na Ostrowie Lednickim i w Gnieźnie. Rozpoczną się one już dzień wcześniej, tj. w środę 13 kwietnia, od powitania kopii cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która peregrynuje po Polsce, a na 1050. rocznicę Chrztu Polski przybędzie do Gniezna. Cudowny obraz powitamy o godzinie 19.00 w centrum miasta, przy pomniku św. Wojciecha, i procesyjnie przeniesiemy do kościoła farnego, w którym, po uroczystej Mszy św., nieprzerwanie będzie trwało czuwanie aż do godziny 12.00 dnia następnego. W samo południe 14 kwietnia Ikona Jasnogórska zostanie przeniesiona do katedry. Dla wiernych i gości, wejście do bazyliki prymasowskiej zostanie otwarte o godzinie 15.00.

W rocznicę chrztu tj. w czwartek 14 kwietnia, od godziny 12.00 będzie można wejść mostem pontonowym na Ostrów Lednicki i zwiedzić pozostałości mieszkowego pałacu i baptysterium. O godzinie 14.45 rozpocznie się tam nabożeństwo dziękczynne za dar Chrztu Polski, mające wymiar ekumeniczny. Poświęcony zostanie także dzwon Mieszko i Dobrawa, którego głos odtąd będzie towarzyszyć obchodom ważnych rocznic związanych z naszą historią.

Po południu o godzinie 17.00 rozpocznie się w katedrze uroczysta Msza św. pod przewodnictwem legata papieskiego, w której uczestniczyć będzie polski episkopat, zaproszeni goście, a wśród nich Prezydent RP i premier rządu oraz wierni. Podczas tej Mszy św. uroczyście odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, a przed jej zakończeniem zostaną wręczone krzyże misyjne misjonarzom udającym się w tym roku na misje.

Zapraszam serdecznie do udziału w tych uroczystościach. Tych, którzy nie będą mogli przybyć zachęcam, aby wraz z kapłanami zgromadzili się w świątyniach parafialnych na dziękczynnej modlitwie. Niech tego dnia, który historycznie jest wskazany jako dzień chrztu Mieszka I i początek chrystianizacji w Polsce, popłynie przed tron Boży, za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski, nasza modlitwa uwielbienia i dziękczynna.