CHKS slajder ogolny 750x33017 czerwca odbędzie się w Warszawie  IV Chrześcijański Kongres Społeczny pod przewodnim hasłem “Wolny naród”.

Chrześcijański Kongres nie jest siłą polityczną. Gromadzi jednak katolików zaangażowanych w sprawy publiczne. Uczestnicy zbliżającego się kongresu bęą rozmawiać o dobru wspólnym, zastanawiając się równocześnie nad przyszłymi formami politycznej reprezentacji politycznej opinii katolickiej w Polsce. Najbliższe spotkanie – już poprzez swój tytuł – jest rodzajem deklaracji politycznej suwerenności Polski katoickiej i republikańskiej od dominującej i rządzącej w Polsce radykalnej centroprawicy.

“Chrzest Polski przypomina, że wiara zawsze wymagała odpowiedzialności społecznej, bo kształt społeczeństwa i jego kultury zawsze wpływały na owoce ewangelizacji. Dziś kwestia oparcia ładu społecznego na naturalnych wartościach moralnych i Ewangelii jest szczególnie istotna. Od wielu dziesięcioleci trwa konfrontacja między wzmagającą się kontrkulturą śmierci a cywilizacją życia. Stawką są zarówno najważniejsze składniki dobra wspólnego – życie, rodzina, wychowanie, zdrowie, jak i owocność ewangelizacji. Ta konfrontacja stanowi najważniejszą płaszczyznę dzisiejszej polityki. Im bardziej jest ignorowana w głównym nurcie debaty publicznej, tym bardziej angażuje odpowiedzialność chrześcijan.”

Dlaczego “wolny naród”? Wolny Naród to wszyscy Ci, którzy żywią przekonanie, że przyszłością Polski – wolnej i suwerennej – jest tradycja katolickiego republikanizmu. Cywilizacja chrześcijańska, która nigdy nie chce posługiwać się człowiekiem dla małych celów, która rozpoznaje Boga jako Pana historii i narodów, ale też jest otwarta dla wszystkich, którzy rozpoznają dobro wspólne.

Do tej pory Kongres głośno wypowiadał się m.in. w sprawie ochrony życia i podkreślał publiczne znaczenie aktu intronizacyjnego ogłoszonego na 1050-lecie chrztu Polski. Więcej informacji www.chks.org.