info konferncjaOpowieść o przywództwie w biznesie

Pewnego dnia dekadę temu zapragnąłem nawiązać bliższą więź z Chrystusem. Odkąd pamiętam byłem osobą wierzącą, ale byłem wcześniej raczej letnim katolikiem. Dziś jestem głęboko wierzący, zaangażowany w życie Kościoła. Wzorem przywództwa jest dla mnie Jezus Chrystus.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” Mt 11,28-30

Słowa Jezusa głęboko nas przejmują. Jezus wzywa nas wszystkich utrudzonych i obciążonych oraz obiecuje nam pokrzepienie. Wzywa nas do tego, abyśmy uczyli się od Niego. Wzywa również osoby przedsiębiorcze. Przedsiębiorczy był św. Piotr, z zawodu rybak. Jezus wezwał go oraz jego brata słowami:

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Mt 4,19

Święty Piotr natychmiast zostawił sieci i poszedł za Nim. Obietnica, którą dał mu Jezus wywołała w nim nagłą przemianę. Podobnie obietnicę od Boga otrzymał Abraham. Papież Franciszek (Lumen Fidei, 9) pisze o nim w ten sposób:

„To, co Słowo mówi do Abrahama, składa się z wezwania i obietnicy. Przede wszystkim jest wezwaniem do wyjścia z własnej ziemi, zaproszeniem do otwarcia się na nowe życie, jest początkiem wyjścia, które otwiera drogę ku nieoczekiwanej przyszłości. Wizja, jaką wiara da Abrahamowi, będzie zawsze związana z tym krokiem naprzód, jaki trzeba zrobić: wiara «widzi» w takiej mierze, w jakiej się posuwa, w jakiej wchodzi w przestrzeń otwartą przez Słowo Boże. Słowo to zawiera ponadto obietnicę: twoje potomstwo będzie liczne, będziesz ojcem wielkiego narodu (por. Rdz 13, 16; 15, 5; 22, 17).”

Jeśli przyjmiemy definicję przywództwa często powtarzaną przez chrześcijańskich ekspertów, że przywództwo jest wpływem (np. dr John C. Maxwell), to Jezus może znacznie rozszerzyć nasze przywództwo poprzez pomnożenie naszego dobrego wpływu. Jak bowiem inaczej opisać przemianę rybaka w „rybaka ludzi” niż jako zwielokrotnienie przywództwa?
Jezus przychodzi do nas również w Swoich dziełach. Jednym z nich, skierowanych właśnie wobec przedsiębiorców jest dzieło Konferencji Bóg, Rodzina, Firma, Hojność (http://www.brfh.pl/). Wśród mówców tegorocznej edycji Konferencji są: katolicki ekspert ds. przedsiębiorczości z USA Andreas Widmer, autor książki pt. „Strażnik świętego papieża” (tytuł angielski „The Pope and the CEO” trafniej oddaje sens tej książki o przywództwie) oraz prof. Luis Huete z hiszpańskiej szkoły biznesu IESE, która poza tym, że słynie z jednej z najlepszych na świecie edukacji dla menadżerów (wg rankingów Financial Times), to jest pod opieką duchową Opus Dei.
Dzieło Konferencji Bóg, Rodzina, Firma, Hojność pełni wiodącą rolę pośród konferencji biznesowych ze względu właśnie na słowa Jezusa. „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Mt 4,19 . W pewnym sensie są one skierowane do nas wszystkich, również do przedsiębiorców. Celem Konferencji jest bowiem przemiana postawy przedsiębiorcy ze światowej postawy „rybaka”, nastawionego na materialny zarobek, na postawę „rybaka ludzi”, nastawionego na Boże cele, przemiana ekonomii w Bożą ekonomię i w końcu szerzej przemiana społeczeństwa współczesnego na społeczeństwo chrześcijańskie. A może się to dokonać jedynie dzięki mocy Bożej, Jego łasce i Jego prowadzeniu. Podobne marzenie miał zapewne św. Augustyn tworząc dzieło pt. „Państwo Boże”. Koordynatorem dzieła Konferencji Bóg, Rodzina, Firma, Hojność jest ks. Dr Rafał Ostrowski, duszpasterz przedsiębiorców w Archidiecezji Poznańskiej.
Takim uniwersalnym odniesieniem postępowania w społeczeństwie chrześcijańskim jest złota zasada etyki:
"Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy" (Mt 7,12; por. Łk 6,31).
Bóg daje nam wolność, ale wymaga od nas również odpowiedzialnego korzystania z niej. Jezus powołuje ówczesnych przedsiębiorców, przysłowiowych rybaków, aby stawali się „rybakami ludzi”, Jego świętym (por. watykański dokument „Powołanie lidera biznesu”).

Konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność daje przedsiębiorców różne możliwości uczestnictwa. Dla uczestników przewidzieliśmy różne warsztaty z praktykami biznesu oraz pomoc grupową we wdrażaniu katolickiej przedsiębiorczości. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 marca w Tarnowie Podgórnym, obok Poznania. Serdecznie zapraszamy do rejestracji: www.brfh.pl

infokonfa6