Serce JEzusa Wychowanie w szkole Serca Jezusa wpisuje się w długą, sprawdzoną tradycję Kościoła na przestrzeni wieków, pokazując, jak w szkole Serca Jezusa formowali się i dojrzewali święci.

Przykładem  jest św. Małgorzata Alacoque, francuska zakonnica z Zakonu Sióstr Wizytek, którą Jezus wybrał w wieku 4 lat, kształtował ją, aby powierzyć jej tajemnice Swego Serca. Ta forma wychowania jest ważna, jest swoistym „duchowym uzbrojeniem” dzieci  szczególnie w dobie panoszącego się liberalizmu, ideologii gender, rewolucji obyczajowej, wszelkim przejawom demoralizacji i okultyzmowi, jaki przenika świat dziecka.

Dar pierwszych piątków
Podczas 3 objawienia (2 lipiec 1674 r.) Jezus skarżył się s. Małgorzacie Marii na oziębłość i niewdzięczność, jakiej doznaje od ludzi w zamian za okazywaną im miłość: „Bardziej Mnie to boli (niewdzięczność) niż wszystkie cierpienia mojej Męki... Gdyby jednak ludzie dali Mi w zamian choć trochę miłości  (…). Lecz oni przejawiają względem Mnie jedynie oziębłość i odrzucają wszelkie moje starania, by świadczyć im dobro. Ty przynajmniej spraw Mi tę radość i wynagradzaj za ich niewdzięczność”. Jezus domagał się zadośćuczynienia i wynagrodzenia, szczególnie przez częste przyjmowanie Komunii św., zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, należy do niej przystępować często, a szczególnie w pierwsze piątki miesiąca. Na pierwszy piątek każdego miesiąca osobiście wskazał Pan Jezus jako na dzień wdzięczności za Jego miłość oraz dzień wynagrodzenia za zniewagi, niewdzięczność i zapomnienia, których szczególnie doświadcza On w Eucharystii. Zazwyczaj praktykę pierwszych piątków miesiąca rozpoczynamy wraz z Pierwszą Komunią św. Dzieci, dzięki niej uczą się systematyczności spowiedzi. Sprzyja to ożywieniu i pogłębieniu wiary, pomaga w formowaniu prawego i wrażliwego sumienia, uczy współpracy z łaską Bożą, a także wdzięczności Jezusowi za wysłużone zbawienie. Wiele osób, kontynuuje comiesięczną spowiedź i przyjmuje Komunię św. wynagradzającą Najświętszemu Sercu zniewagi.

Warunki
Warunkiem praktyki pierwszych piątków jest przystępowanie do Komunii św. przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Nie można zmienić dnia przyjęcia Komunii św., ani przerwać kolejnych dziewięciu piątków. Istotna jest też intencja, którą należy z dzieckiem podjąć na początku nowenny pierwszopiątkowej, np.: „Panie Jezu, w zjednoczeniu z Sercem Twym Najświętszym, ofiaruję Ci przyjmowanie Komunii św. przez kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca, aby wynagradzać brak miłości i zniewagi, jakich doznaje Twoje Najświętsze Serce”. Intencję tę należy ponawiać przy kolejnym odprawianiu pierwszych piątków. Dla pewności, że otrzyma się owoce tej pobożnej praktyki, warto ją powtórzyć kilka razy w swoim życiu. Istotą pierwszych piątków, jest nie tyle spowiedź, co Komunia św. wynagradzająca. Jednak, by godnie przyjąć Ciało Jezusa, należy się wyspowiadać.  Do spowiedzi św. można przystąpić w pierwszy piątek lub nieco wcześniej. Pan Jezus do nabożeństwa pierwszopiątkowego przypisał wspaniałe obietnice (12). Jedna z nich zwana „wielką” ma wpływ na ostatnią godzinę życia człowieka: „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”. To zapewnienie jednak nie działa magicznie. Nie wystarczy odprawić raz w życiu pierwsze piątki, a później żyć jakby Boga nie było. Obietnica jest wiążąca dla czcicieli Serca Jezusowego, którzy zechcą przylgnąć do Serca Jezusa i żyć na co dzień duchem wynagradzającym.

Zacieśnić więź z Jezusem
To nabożeństwo pozwala dziecku na zaprzyjaźnienie się z Jezusem.  Konieczna jest tutaj pomoc rodziców, żeby to nie było tylko „suche” podejście – pierwszy piątek trzeba przystąpić do spowiedzi św. i Komunii św. Warto uczynić z tego dnia rodzinne święto, zwłaszcza wieczorem, przed obrazem Serca Jezusa odnowić akt zawierzenia, sięgnąć do objawień św. Małgorzaty, po prostu pobyć z Sercem Jezusa, porozmawiać o Nim, o Jego pragnieniach, o Jego przymiotach. Uczynić wszystko, by więź dziecka z Jezusem się pogłębiała. By świadomość dziecka, iż Jezus jest żywą Osobą, tu i teraz obecną, czującą, kochającą  wzrastała. Można podejmować rodzinne postanowienia, np. post (nie tylko od pokarmów, ale np. od telewizji, komputera), adoracje rodzinną, naśladowanie przymiotów… Warto się zastanowić, co można uczynić dla Serca Jezusa, w ramach wynagrodzenia zniewag, świętokradztwa.

Według Serca Twego!
Powierzenie Jezusowi Mistrzowi życiowej drogi dzieci - to jedna z najlepszych rodzicielskich decyzji! Do takiego zawierzenia warto się duchowo przygotować. Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusa, można w tym wyjątkowym czasie dokonać aktu zawierzenia (według św. Małgorzaty czy poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa z wymienieniem imion dzieci). Można ów akt poprzedzić nowenną do Najświętszego Serca Jezusa, a samego zawierzenia można dokonać podczas Mszy św. i przyjętej w tej intencji Komunii św. Można też, jako przypieczętowanie duchowego oddania, uroczyście wprowadzić do domu obraz Najświętszego Serca Jezusa. To krok pierwszy, na którym nie należy poprzestać. Teraz rozpoczyna się czas współpracy z Jezusem. Jest to wsłuchiwanie się w Serce Jezusa i poznawanie Go. Nie tylko przez regularną, codzienną modlitwę, częstą, wynagradzającą Sercu Jezusa Komunię św. ale także przez sięganie do skarbca Kościoła, jego dokumentów (np. z encykliki „Haurietis aquas” papieża Piusa XII). Potrzebujemy Serca Jezusa, aby nasze dzieci potrafiły żyć, aby miały serce na wzór Jezusa.