Fotolia_22730361_XS_2Mimo, że środowiska gejowskie stosowały pogróżki wobec władz Uniwersytetu Medycznego, i te odstąpiły od wynajęcia sali na konferencję z udziałem amerykańskiego terapeuty dra Josepha Nicolosi, konferencja i tak się odbyła – ale nie podano miejsca do publicznej wiadomości. Nauka zeszła do katakumb…

Miesiąc temu odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa, poświęcona terapii reparatywnej, czyli terapii dla osób z niechcianymi skłonnościami homoseksualnymi (tzw. homoseksualizm egodystoniczny). Organizatorem była Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, a prowadzącym dr Joseph Nicolosi – psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Kliniki św. Tomasza z Los Angeles. W jego klinice pracuje sześciu terapeutów, leczących mężczyzn i jedna terapeutka, pomagająca kobietom; tygodniowo przyjmują ok. 150 osób.

Na podstawie wieloletnich studiów i doświadczeń dr Niocolosi stwierdził, że homoseksualizm egodystoniczny można z powodzeniem leczyć. Ponieważ z badań naukowych wynika, że nie ma genu powodującego skłonności do osób tej samej płci, a tym samym, że nikt nie rodzi się homoseksualistą, można przyjąć, że homoseksualizm jest nabyty, a zachowania homoseksualne są wynikiem zranień doznanych w dzieciństwie. Tym samym – orientacja homoseksualna nie jest nieodwracalna, a terapia może pomóc w zmianie. Słuchacze konferencji mieli okazję poznania i zrozumienia przyczyn i skutków skłonności homoseksualnych oraz przebiegu terapii.

Dr Nicolosi zwraca uwagę, że środowiska gejowskie lansują fałszywe poglądy, które mają przekonać społeczeństwo, że homoseksualizm jest wrodzony, a tym samym nieodwracalny. Tymczasem ludzie, których problem dotyczy, mają prawo wiedzieć, że jest inaczej, że jest szansa, by stali się ponownie heteroseksualni. Pytany o skuteczność terapii odpowiada, że 1/3 pacjentów po terapii zmienia orientację na heteroseksualną, u 1/3 odnotowuje się poprawę, czyli stan, określany przez nich jako zadowalający, u pozostałych natomiast terapia nie odnosi rezultatu, najczęściej z powodu zaburzeń towarzyszących.

Celem terapii reparatywnej jest praca nad skłonnościami, powstałymi w wyniku traum i zranień w dzieciństwie, często z powodu niezdrowej sytuacji rodzinnej (np. nieobecny emocjonalnie ojciec oraz nadopiekuńcza, nadmiernie wiążąca matka) i środowiskowej (odrzucenie przez grupę rówieśniczą). Negowanie stanu faktycznego poprzez wypieranie homoseksualnych fantazji i zachowań erotycznych potęguje problem, gdyż odczucia te są konsekwencją głębszych zaburzeń psychicznych. Kiedy u dziecka pojawią się pragnienia homoseksualne rodzice nie powinni obwiniać się za tę sytuacje, lecz udzielić dziecku wsparcia i wzmacniać jego pragnienie zmiany. Wchodzenie mężczyzn w związki homoseksualne jest „tęsknotą za mężczyzną”, szukaniem męskości u partnera.

Audytorium konferencji składało się z psychologów, terapeutów i duszpasterzy, ale też z osób zainteresowanych problemem z racji przyjaźni lub pokrewieństwa z kimś, kogo problem bezpośrednio dotyczy. Konferencja dra Nicolosiego zasadniczo koncentrowała się na homoseksualizmie męskim, jednak w ramach pytań słuchacze mogli uzyskać informację o przyczynach zaburzeń tożsamości płciowej u kobiet.

Celem spotkania nie było zwalczanie homoseksualistów i manifestowanie nietolerancji dla ich zachowań, lecz przedstawianie metody terapeutycznej dra Nicolosiego. Można było dostrzec, że leczy on swoich pacjentów z ogromnym zaangażowaniem, i pełnym szancunkiem dla nich samych. Z ogromną empatią pomaga dotrzeć do źródła problemu, którym jest najczęściej patologiczne poczucie wstydu.

Było to pierwsze takie spotkanie w Polsce, ważne tym bardziej, że rośnie zainteresowanie społeczne i zapotrzebowanie na rzetelną informację na ten temat.

Dr Joseph Nicolosi – psycholog kliniczny i psychoterapeuta. W 1980 r. założył NARTH (Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz Terapii i Badania Homoseksualizmuwww.narth.com) oraz klinikę św. Tomasza z Akwinu w Kalifornii, której jest dyrektorem. Po polsku ukazały się dwie książki Nicolosiego: Terapia reparatywna męskiego homoseksualizmu, wyd. Fundacja Mikołaja Reja 2009, oraz Wstyd i utrata przywiązania – praktyczne zastosowanie terapii reparatywnej. Wydawnictwo Mateusza, Bydgoszcz 2011.

W Polsce osobom o skłonnościach homoseksualnych pomocy udzielają poradnie, związane ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Toruniu i Płocku); diecezjalne poradnie psychologiczne (np. w Poznaniu przy ul. Fredry) oraz ośrodek „Odwaga” w Lublinie (ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 8, tel. 81 740 13 28).

Bliższe informacje na stronach: www.spch.pl; www.odwaga.oaza.org.pl oraz homoseksualizm.edu.pl