Bazylika_RzeszwW sercu Rzeszowa, tuż przy malowniczej starówce, znajduje się Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Budowana w XVI wieku  ma ona status zabytku. Dbają o nią  ojcowie  Bernardyni.  8 grudnia tego roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się obchody 500-lecia powstania świątyni.

"Na cześć i chwałę Jego świętą i najświętszej Błogosławionej Pannie Maryi Patronce mojej ofiaruję".
Fundator - Mikołaj Spytek Ligęza

Pewnego dnia ubogi wieśniak Jakub Ado w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przechadzał się po swoim sadzie. Przyglądał się dorodnym jabłkom, a niektóre z nich brał do swoich spracowanych rąk, delikatnie głaskał i dziękował Bogu za wyjątkowy urodzaj, jakim pobłogosławił ziemię rzeszowską tego roku. Gdy zbliżył się do swojej ulubionej gruszy, która zawsze dawała smaczne owoce, tak bardzo lubiane przez jego dzieci, zauważył jakieś niezwykłe światło. Przestraszył się nieco, bo czegoś podobnego nigdy wcześniej nie widział. Światło to było niezwykłej jasności, ale nie raziło jego oczu. Jakub przybliżył się do drzewa, a coś kazało mu upaść na kolana. Wtem odezwał się delikatny i spokojny głos kobiecy: „Nie bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć i nieść pociechę utrapionym”. Serce Jakuba podpowiedziało, że ten głos należy do Najświętszej Panienki, którą tak bardzo ukochał, dla której pracował i której poświęcił całe swoje życie. Na to wszystko z pobliskiej chaty nadbiegła żona Jakuba, a z nią ich dzieci. Wtedy światłość rozpłynęła się w powietrzu, a oczom tych prostych ludzi ukazała się drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.  Tłumy wiernych odwiedzających to miejsce sprawiły, że w 1536 roku kapliczkę przebudowano w drewniany kościółek pod wezwaniem Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. O wybudowaniu murowanej świątyni oraz klasztoru dla zakonników zdecydował  w 1610 roku kasztelan Mikołaj Spytka Ligęza. Dzisiaj w Bazylice znajduje się wiele  przepięknych malowideł i rzeźb. Wśród nich są postaci ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Dominika. W kaplicy zachwyca  figura Matki Bożej Rzeszowskiej, należąca do tak zwanych „Pięknych Madonn” ze szkoły Wita Stwosza. W 1629 roku opiekę nad Bazyliką powierzono oficjalnie Ojcom Bernardynom, słynących z wielkiego oddania Matce Bożej. Klasztor, w którym zamieszkali  liczył początkowo zaledwie kilka pomieszczeń, ale szybko został rozbudowany. Ważnym wydarzeniem była uchwała Rady Miasta Rzeszowa dotycząca ogłoszenia Maryi patronką miasta. Stosowne pismo Świętej Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów ogłoszono w czasie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1999 roku. Od tego czasu Matka Boża z Sanktuarium Ojców Bernardynów czczona jest także jako Patronka Miasta Rzeszowa. Sanktuarium jest cieszy się wielką popularnością .Odwiedzą ją rocznie  wielu czcicieli kultu maryjnego.