Bracia„Nikt nie może być szczęśliwy na tej ziemi, dopóki nie postanowi nim nie być. Taka Jest nasza droga: Ból — po chrześcijańsku! Krzyż; wola Boża, Miłość; szczęśliwość teraz tutaj, a potem wiecznie”  Święty Josemaria Escriva fragment z „Bruzdy”

Święty Josemaria Escriva zawsze ogromną rolę przywiązywał do rodziny. Przez całe swoje życie uczył jak wychowywać dzieci i jak godzić obowiązki, by nie cierpiała rodzina. To właśnie rodzina była i jest najważniejszym miejscem, w którym kształtują się wzajemne relacje jej członków. Nie może w niej zabraknąć miłości, wyrozumiałości, ale także obowiązkowości i zasad.

Dobry przykład

Ojciec, bo tak członkowie Opus Dei nazywają swojego pierwszego prałata,  udzielał rad rodzicom jak mają wychowywać dzieci. Wymagając czegokolwiek należy służyć przykładem, by stworzyć pewne wzorce do naśladowania. Dzieci będą zawsze szukać w nas świadectwa, wartości i sensu życia.  Takie świadectwo powinno mieć charakter  niezależny od okoliczności. Świadczyć należy dobrze wykonywana pracą, lojalnością, uczciwością, cierpliwością, umiejętnością wybaczania, przestrzeganiem dziesięciu przykazań, ale przede wszystkim miłością. Święty Josemaria Escriva przekonywał, że oddziałowywać na dzieci powinniśmy w pierwszej kolejności posługując się przykładem, a dopiero potem używać słów.

Spokój przede wszystkim

Trzeba pamiętać, by nie były to słowa ostre, wbijające się jak ciernie, ale pełne łagodności, serdeczności i zrozumienia. To, co mówimy zdaniem hiszpańskiego świętego, należy dostosować do percepcji dziecka, jego możliwości i rozwoju intelektualnego. Chodzi o to, by dziecko zrozumiało co się do niego mówi. Napominając dzieci musimy wiedzieć, ile one są w stanie zrozumieć. Święty Josemaria Escriva zwracał się także do nauczycieli słowami „by traktowali swoją pracę z miłością i zaangażowaniem i pamiętali o tym, że muszą pomóc uczniom w krótkim czasie zrozumieć to, na co sami poświęcali długie godziny nauki”. Chrześcijańskie ognisko domowe powinno opierać się na przykładzie, słowie, zrozumieniu i wymaganiach. W takim miejscu, pomimo wszelakich konfliktów, które są wpisane w funkcjonowanie rodziny, każdy powinien okazywać troskę pozostałym domownikom, troszczyć się o nich, troszczyć się o szczęście płynące z wspólnego życia ludzi głęboko wierzących. Święty uważał, że atmosfera pokoju jest koniecznym warunkiem prawdziwego i starannego wychowania.

Dzieci ważniejsze od interesów i pracy

Wszyscy rodzice, wychowawcy, nauczyciele mają obowiązek troszczyć się o formację podopiecznych. W przeciwnym razie do głosu dojdzie ignorancja, która jest poważnym wrogiem, bo stwarza ryzyko przyjęcia niewłaściwych poglądów i zachowań. W świecie, w którym ogromny wpływ mają media promujące zupełnie inne wartości, nie jest łatwo wcielać taka formację w życie. Josemaria Escriva stanowczo broni poglądu, który mówi, że kościół oparty na Ewangelii jest najlepszym drogowskazem. Aby spełnić te wszystkie wymagania rodzice powinni poświęcać dzieciom dużo czasu i uwagi. One są ważniejsze od interesów i pracy. Święty Josemaria  Escriva przestrzegał przed przymusem jako środkiem wychowawczym. Jego zdaniem krępowanie wolności młodych ludzi, podejrzliwość, brak zaufania mogą doprowadzić do tego, ze dziecko stanie się dwulicowe. Pozostawienie dzieciom wolności wcale nie musi oznaczać rezygnacji z rodzicielskich obowiązków.  Wręcz przeciwnie, rodzice powinni wspierać dzieci dobrymi radami, skłaniać je do przemyśleń i refleksji. Powinni także próbować się z nimi zaprzyjaźnić, powierzając im własne problemy, zmartwienia i próbować je wspólnie rozwiązać.

Krnąbrne nie znaczy złe

Co zrobić, gdy dziecko nie wykonuje swoich obowiązków i zachowuje się nagannie?  Przede wszystkim okazać wyrozumiałość i zadać sobie pytanie czy nie postawiliśmy nierozsądnych wymagań. Nie okazywać gniewu, nie przemilczać i nie odkładać sprawy na następny dzień. Trzeba także wskazać konkretną drogę poprawy. Josemaria Escriva powtarzał, że nie wolno stosować przymusu. Rodzice powinni szanować wolność swojego dziecka, starać się je rozumieć, wskazywać drogę, pomagać na wszelkie możliwe sposoby. Nawet, jeśli młody człowiek porzuci wiarę nie wolno go potępiać, ani odrzucać.

Źródło: Rene Lejeune - Pedagogia Josemaria Escriva de Balaguer