św. DominikMają własną świetlicę dla dzieci z rodzin będących w trudnych sytuacjach życiowych, wydają kwartalniki, w których opisują między  innymi  działalność, duchowość , duszpasterstwo grup modlitewnych działających przy klasztorze franciszkańskim. Spotykają się w kawiarni ekumenicznej „U Mnicha”. Dzięki modlitwie  codziennie przybliżają się do Boga.

Charyzmat Dominikański

Wspólnota Dominikańska powstała w 1992 roku i działa na prawach stowarzyszenia katolickiego. Skupia osoby, którym bliski jest charyzmat dominikański, wyrażający się najpełniej w modlitwie, studium działalności charytatywnej oraz ewangelizacji zgodnie z duchem naszych czasów. W latach 1992-1997 Wspólnota Dominikańska  działała w parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Wówczas opiekę duchową sprawowali ksiądz Adam Sudoł i ksiądz Marian Burczyk. Działając przy kościele farnym członkowie wspólnoty organizowali spotkania, czuwania modlitewne i pielgrzymki.
Częściami stałymi spotkań modlitewno-formacyjnych jest zapalenie świecy, światła Chrystusa i pieśń do Ducha Świętego, modlitwa spontaniczna, czyli  podziękowania, dziękczynienia, prośby, przeproszenie i śpiewanie kanonów, rozważanie fragmentu Pisma Świętego i dzielenie się słowami ze Wspólnotą. Są także świadectwa życia, temat formacyjny dotyczący duchowości dominikańskiej, omówienie bieżących spraw, wspólna modlitwa, pieśń na zakończenie,  błogosławieństwo kapłana i zgaszenie świecy.

Msze święte i spotkania

W każdy trzeci piątek miesiąca przeżywana jest Msza Święta wspólnotowa z homilią dialogowaną i własną oprawą liturgiczną.
Spotkania odbywają się w każdy piątek tygodnia po Mszy Świętej.
Oprócz  modlitwy członkowie wspólnoty organizują pomoc materialną dla ludzi ubogich, otaczają opieką dzieci niepełnosprawne oraz osoby chore i samotne. Również cenią sobie współpracę z innymi grupami modlitewnymi zwłaszcza z Kręgiem Biblijnym (wspólne opłatki, czuwania modlitewne, Msze Święte) czy z Rycerstwem Niepokalanej i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich (pomoc powodzianom w 2001 roku).  Poza tym organizowane były zbiórki odzieży dla ubogich, podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci. Przy Wspólnocie Dominikańskiej działała prężna Grupa Synodalna. Przez ponad dwa lata członkowie wspólnoty wydawali miesięcznik parafialny "Maria+Dom", który później zmienił tytuł na "Przemienienie". W 1997 roku w wyniku porozumień między zakonami: dominikańskim i franciszkańskim, Wspólnota Dominikańska zmieniła swoją siedzibę i do chwili obecnej działa przy klasztorze oo. Franciszkanów.

Codzienna praca

Wspólnota Dominikańska  prowadzi Ośrodek Rehabilitacji, który  został powołany do istnienia decyzją Prowincjała Krakowskiej Prowincji Franciszkanów z dnia 29 I 1997 roku. Podopiecznymi Ośrodka są przede wszystkim dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale także dzieci z zespołem Downa czy z rozpoznanym autyzmem. Głównym celem prowadzonej przez  ośrodek działalności jest zapobieganie, wyeliminowanie lub zminimalizowanie skutków upośledzeń i niepełnosprawności na jak najwcześniejszym etapie. Rodzice podopiecznych mają zapewniony stały dostęp do wszystkich zatrudnionych w ośrodku specjalistów, mogą korzystać z porad lekarskich oraz porad psychologicznych.

„U Mnicha” na granicy kultur

Szczególnym miejscem jest kawiarnia „U Mnicha” będąca miejscem spotkań ekumenicznych. Kawiarnia powstała w 1998 roku. Jej klientami  są sanoczanie oraz turyści. Spotykają się w niej ludzie młodzi i starsi. Największy ruch bywa w sezonie letnim. Wówczas zdarza się często, że w kawiarence brakuje wolnych miejsc i wtedy klienci korzystają z ogródka "Pod palmami". W ramach projektu "Jeden Bóg - Wiele Kultur" dofinansowanego z Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina przy współudziale Euroregionu Karpackiego oraz z budżetu państwa, przeprowadzono remont, stwarzając dogodne miejsce spotkań grup ekumenicznych. Od sierpnia 2007 roku w kawiarni funkcjonuje również  „Sklep u Bogny”, w którym można kupić wiele gatunków kawy i herbaty oraz przyprawy z całego świata.   Kawiarnia ma niepowtarzalny urok, przychodzi do niej wielu stałych klientów.  Jest to szczególne miejsce spotkań ekumenicznych zwłaszcza z okazji obchodów świąt poszczególnych wspólnot religijnych. Dlatego wystrój wnętrza przypomina o styku kultur wschodu i zachodu na Podkarpaciu. Tu również indywidualnie spotykają się wyznawcy Prawosławia, Grekokatolicy, ponadto Łemkowie, Rusini, Bojkowie. Wnętrze sali zdobią dzieła artystów różnych wyznań.