Ciało i Krew ChrystusaBłogosławiona Krew Jezusowa - to powitanie na które wierni odpowiadają - Na wieki Błogosławiona

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które przyjmują na siebie obowiązek pogłębiania duchowości Krwi Chrystusa i wcielania jej w życie. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Codziennie więc powinien się do Boga przybliżać. Pomimo upadków, zaniedbań, musi stale się podnosić i zmierzać do przodu.

Formacja

Głównym zadaniem ruchu jest formacja duchowa jego członków, która powinna wpływać na otoczenie przede wszystkim w rodzinie, ale również w miejscu pracy, parafii. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym, a także podczas spotkań w parafii i diecezji. Wspólnota taka powstaje na terenie parafii tylko i wyłącznie za zgodą proboszcza. Powstanie Wspólnoty Krwi Chrystusa łączy się z przekazaniem relikwii kawałka płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa rzymskiej bazylice San Nicola in Carcere. Legenda głosi, że jeden z rzymskich legionistów obecny podczas ukrzyżowania Chrystusa na Golgocie, zabrał ze sobą kawałek zakrwawionego płaszcza skazańca. Członkowie jego rodu przekazywali sobie relikwię z pokolenia na pokolenie jako najdroższy skarb rodzinny, aż w 1708 roku ofiarowali ją bazylice San Nicola, gdzie wystawiono ją na ołtarzu i otoczono czcią. W setną rocznicę obecności relikwii w bazylice San Nicola  kanonik Franciszek Albertini wspomagany przez młodego księdza Kaspra del Bufalo, powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kasper del Bufalo pragnął, aby orędzie Krwi Chrystusa było głoszone na całym świecie, służyło odnowie i jedności całego Kościoła.

Uczestnictwo

Do Wspólnoty, która skupia wszystkie stany, czyli mężczyzn, kobiety, młodzież i dzieci. można należeć indywidualnie lub modlić się w grupie. Każdy chrześcijanin może się  zapisać i uczestniczyć indywidualnie w tej duchowej rodzinie. Nie jest wtedy zobowiązany do udziału w spotkaniach, ale jest zobowiązany do ogólnej gotowości życia według duchowości Krwi Chrystusa. Wspólnota modlitwy to grupa osób mieszkających blisko siebie, którzy spotykają się co tydzień w domu jednego z członków na wspólnej modlitwie.

Istnieją trzy formy przynależności do Wspólnoty Krwi Chrystusa: Wspólnota Modlitwy, do której należy się indywidualnie lub jest się członkiem grupy parafialnej, Wspólnota Misyjna, w której regularnie rozmyśla się nad tekstami biblijnymi, wymienia doświadczenia, angażuje w dzieła charytatywne i misyjne oraz Wspólnota Wspomożycieli Krwi Chrystusa, do której należą osoby konsekrowane żyjące w świecie.

W Domach Misyjnych prowadzi się regularną formację, a więc dni skupienia i rekolekcje zamknięte dla wszystkich stanów, comiesięczne spotkania formacyjne dla młodzieży i animatorów diecezjalnych, dzięki której świeccy osiągają dojrzałość chrześcijańską i stają się świadkami wiary w rodzinach, parafiach, miejscu pracy.

Posługa, modlitwa, praktyka

W Domach Misyjnych Wspólnoty przyjmuje się młodzież z problemami wychowawczymi, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, samotne matki. Natomiast ludziom szukającym równowagi oraz  umocnienia wiary udziela się "pierwszej pomocy" duchowej.

Nowi członkowie przyjmowani są w specjalnym obrzędzie do Wspólnoty Krwi Chrystusa. Prośbę o przyjęcie do Wspólnoty mogą zgłosić w Centrum Krajowym lub w jednym z Domów Jeśli ktoś nie może być obecny osobiście, przekazuje  prośbą napisaną własnoręcznie.

Nowy członek Wspólnoty otrzymuje różaniec Krwi Chrystusa i pisemne potwierdzenie przyjęcia. Osoba regularnie uczestnicząca w grupie modlitewnej lub misyjnej, może po pół roku prosić o znak krzyżyka z symboliczną kropelką Krwi Chrystusa. Po rocznym uczestnictwie w jednej z grup Wspólnoty Misyjnej można prosić o jej zewnętrzny znak, czyli różaniec na palec z symboliczną kropelką Krwi Chrystusa.

Każdy  odmawia codziennie przynajmniej jedną modlitwę do Krwi Chrystusa, wybierając ją dowolnie z wspólnotowych modlitewników. Członkowie Wspólnoty Misyjnej starą się jak najczęściej przyjmować Komunię Świętą, a  kto nie może uczestniczyć w Eucharystii, stara się odwiedzić Jezusa w Tabernaculum lub przyjmować Komunię Duchową. Praktykowane jest częste przystępowanie do spowiedzi.