Wsplnota_ycia_Chrzecijaskiego_fot.M_HarasimowiczCzy duchowość  jest dla ludzi świeckich? Czy można codzienność, pracę, obowiązki domowe łączyć z wsłuchiwaniem się w głos Boży, z głębokim życiem modlitwą i apostolstwem?

Taki właśnie styl życia proponuje  Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Skupia  mężczyzn i kobiety, dorosłych,  młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa. Czerpią oni  inspirację z Ćwiczeń Duchowych świętego Ignacego Loyoli.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje od czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII w 1584 roku. Korzenie  ruchu sięgają  jednak jeszcze wcześniej, bo dotyczą pierwszych grup apostolskich  świeckich powstających od około 1540 roku z inicjatywy Świętego Ignacego Loyoli i jego towarzyszy. Po kasacie zakonu jezuitów Sodalicje, uczestniczące wspólnie z nim w charyzmacie Świętego Ignacego, przeżywały kryzys na skutek odcięcia od duchowości ignacjańskiej. Proces odnowy Sodalicji związany z powrotem do źródeł, a zainspirowany przez konstytucję Bis Saeculari Piusa XII  oraz Sobór Watykański II, zaowocował w 1968 roku sformułowaniem nowego statutu ruchu, czyli "Zasad Ogólnych Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego". Wyrazem głębokich przeobrażeń była zmiana nazwy Sodalicji Mariańskich na Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Obecnie Wspólnota jest światowym publicznym stowarzyszeniem w Kościele na prawach papieskich.

W Polsce rozpoczęły działalność w 1970 roku w Warszawie, natomiast w Poznaniu  wspólnota powstała w 2005 roku przy Jezuitach, zlokalizowanych przy ulicy Szewskiej. Generalnie do wspólnoty mogą przyjść osoby mające doświadczenie rekolekcji ignacjańskiej, po tak zwanym pierwszym stopniu zwanym fundamentem. Oczywiście  mogą przyjść także osoby, które nie były na rekolekcjach, ale są zafascynowane tą duchowością, a także mają silne pragnienie uczestnictwa we wspólnocie  _ dodaje Katarzyna Maciejewska. _ Wówczas taka osoba trafia do prewspólnoty i zazwyczaj w ciągu trzech lat rozeznaje, czy trafiła w odpowiednie miejsce, czy Bóg ją do tej wspólnoty powołuje. W tym czasie poznaje styl życia WŻCh, który charakteryzuje się praktykowaniem codziennego rachunku sumienia, medytacji, Eucharystii i obowiązkowych raz w tygodniu spotkań wspólnotowych. Na dalszych etapach (wspólnota formacyjna i apostolska) zapraszany jest do uczestnictwa w kolejnych tygodniach ćwiczeń duchowych, korzystania z kierownictwa duchowego, działania apostolskiego oraz poznawania i integrowania się ze wspólnotą na poziomie lokalnym i krajowym. Ważnym wydarzeniem w życiu członka WŻCh jest Przymierze, które jest potwierdzeniem jego przynależności do wspólnoty.

Charakterystyczne dla członków wspólnot WŻCh jest pragnienie „Magis” ono kieruje ich życiem duchowym i działalnością apostolską  - dodaje Marta Lewandowska-Harasimowicz

W Poznaniu istnieje 6 wspólnot WŻCh z tego dwie w Murowanej Goślinie i jedna w Pobiedziskach. Członkowie aktywnie uczestniczą między innymi włączając się w życie kościoła w diecezjach i parafiach, organizując rekolekcje w życiu codziennym, a także przez różne działania realizujące cele statutowe Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju Vinea założonej w Poznaniu.

Przydatne linki :

wzch ogólnopolska: www.wzch.org.pl

wzch Poznań: www.wzch.poznan.pl

fundacja Vinea: www.vinea.org.pl

Jezuici Poznań: www.jezuici.pl/poznan