fot. www.Jerozolima.poznan.dominikanie.plJerozolima to miasto pokoju, którego jedyną racją istnienia jest świątynia Boga Wszechmogącego.

Wspólnota „Jerozolima” gromadzi się przy kościele akademickim Ojców Dominikanów od jesieni 1980 roku. Jej członkowie podkreślają, że chcą, by zgodnie z nazwą była miejscem pokoju i spotkania z Bogiem.  Niektórzy zadomowili się tu na dobre, inni są przechodniami, a jeszcze inni poszukującymi swojego miejsca pielgrzymami. Do wspólnoty należą studenci i osoby pracujące, ludzie starsi i młodsi, słabi i mocniejsi, samotni i mający rodziny. Tym, co ich jednoczy jest obecność Jezusa Chrystusa. Zgodnie z założeniem „Jerozolima” jest wspólnotą w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Jej członkowie chcą trwać w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie. Charyzmat wspólnoty opiera się na pogłębianiu więzi z Bogiem i Kościołem, w intelektualnym porządkowaniu wiary, w uzdrowieniu wewnętrznym i dojrzewaniu do apostolstwa. Jej opiekunem jest duszpasterz Józef  Zborzil. Służby, w które można się zaangażować, czyli tak zwane diakonie to przygotowanie i prowadzenie spotkań modlitewnych, ·modlitwa wstawiennicza, służba ołtarza, organizacja dni skupienia,
gościnność, informacja. Do wspólnoty mogą należeć osoby w różnym wieku, od studentów począwszy na osobach w zaawansowanym wieku skończywszy. Jest także sporo małżeństw.

- Dla ludzi różnych powołań organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne podczas których  na nowo odkrywa się dar chrztu i bierzmowania - mówi Elżbieta Drożniewicz ze wspólnoty Jerozolima. - Oczywiście dla pewnej grupy osób Jerozolima jest wspólnotą odniesienia, w której trwają wiele lat, ale dla większości to pewien  etap, po którym idą w świat, szukając swojej duchowości.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 od Mszy Świętej w pięknej oprawie liturgicznej, w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu, al. Niepodległości. Po jej zakończeniu  w kaplicy Świętego Dominika (pod prezbiterium, wejście od podwórza) członkowie trwają na wspólnej modlitwie, w czasie której wielbią  Boga, wsłuchują się w Jego Słowo, modlą się za siebie nawzajem i tych, którzy powierzają się ich modlitwie. Raz w miesiącu prowadzą Mszę Świętą i modlitwę o uzdrowienie. W tym przypadku modlą się o uzdrowienie duchowe, wewnętrzne oraz ciała.

- Od 1983 roku organizujemy Noc Miłosierdzia, Noc Zesłania Ducha Świętego, przymierzamy się do nocy październikowej, poświęconej Maryi - dodaje Elżbieta Drożniewicz. - Bywa, że gdy nas poproszą jedziemy w różne miejsca z modlitwą. Zapraszając ludzi proponujemy taki rodzaj modlitwy, w której każdy może się odnaleźć.

Tych, którzy chcą uczestniczyć w regularnej formacji, zapraszają na spotkania w małych grupach formacyjnych  liczące od czteroosobowych do ośmioosobowych, podczas których dzielą się osobistym doświadczeniem wiary, rozważają  Słowo Boże i uczą się konkretnej miłości. Animator prowadzący grupę dostaje tekst, pytanie pomocnicze i każdy mówi o swoim doświadczeniu. Jest to niezwykle ubogacające. Grupy te skupiają około sześćdziesiąt osób.

Raz w miesiącu członkowie wspólnoty wyjeżdżają  do domu rekolekcyjnego w Ceradzu Kościelnym na weekendowe dni skupienia. Co roku we wspólnocie przeżywane są Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje odnawiające wiarę i otwierające na prowadzenie Ducha Świętego. Organizowane są jeszcze inne wspólne spotkania i działania. Działania wspólnoty służą wszechstronnemu rozwojowi: duchowemu, psychicznemu i społecznemu uczestników i mają przygotowywać do podejmowania służby innym ludziom. Organizowane przez wspólnotę spotkania, rekolekcje, dni skupienia, seminaria, mają służyć pogłębianiu wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa.

_ Z myślą o wszystkich zainteresowanych organizujemy sesje tematyczne w klimacie łaska buduje na naturze - dodaje Elżbieta Drożniewicz. - Bardzo dużą popularnością cieszyła się sesja o męskości, która poprowadził Jacek Pulikowski, zaś o kobiecości mówiła teolog Elżbieta Adamiak  

Bardzo ważną rolę pełni Dom Zwiastowania Pańskiego
w Ceradzu Kościelnym. Wspólnota  otrzymała od Gminy Tarnowo Podgórne w użytkowanie budynek starej szkoły podstawowej w Ceradzu Kościelnym (25 kilometrów od centrum Poznania). Stworzono tutaj  dom formacyjno-rekolekcyjny. Przyjmowane są tutaj ludzie mający różnorodne potrzeby. Ośrodek ten może być również miejscem wypoczynku dla osób żyjących na co dzień w pośpiechu i hałasie wielkiego miasta.