Duch_święty„ Można być świętym z pastorałem w ręku , ale tak samo dobrze można nim zostać, mając w ręku miotłęJan Paweł II

Po raz pierwszy określenia „nowa ewangelizacja” użył Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Ojcu Świętemu nie chodziło o głoszenie  nowych prawd wiary lecz  tej samej Ewangelii, która istnieje od zawsze. Z tą różnicą, by  uwzględniać wymogi współczesnego świata.

Papież kładł nacisk na telewizję, radio, prasę, teatr, internet, czyli środki, które bardziej odpowiadają mentalności współczesnego człowieka. Chodzi o to, aby za ewangelizację poczuły się odpowiedzialne ruchy i stowarzyszenia, skupiające osoby świeckie.

Do nich należy między innymi  działająca od 1996 roku Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Barnaby w Poznaniu. Po przeszło pięciu latach działalności 2 lutego 2002 roku arcybiskup Juliusz Paetz  erygował Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Świętego Barnaby oraz zatwierdził jego statut. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, liczy 52 członków. Asystentem kościelnym jest ksiądz Waldemar Szlachetka.

Święty Barnaba urodził się na Cyprze w rodzinie żydowskiej z pokolenia Lewiego. Będąc synem właścicieli ziemskich, sprzedał całą swoją posiadłość, a uzyskane pieniądze przekazał  Świętemu  Piotrowi na działalność wspólnoty. Kiedy Święty Paweł nawrócił się poprosił  Barnabę, żeby pośredniczył między nim i apostołami. Od tego czasu Święty Barnaba towarzyszył Świętemu Pawłowi w jego pierwszej podróży apostolskiej. Według tradycji Barnaba został pierwszym biskupem Cypru i tam poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie. Jego relikwie są w wielu miastach włoskich, poza tym w Kolonii i w Andechs w Niemczech, w Pradze, Tuluzie i Namur. Świętego Barnabę wzywano w przypadku kłótni, gradu, smutku i utrapienia. W ikonografii Barnaba przedstawiany jest z kijem pielgrzymim, kamieniem lub księgą, albo z gałązką oliwną. Był postacią otoczoną wielkim szacunkiem.

Celem Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Barnaby w Poznaniu jest formacja ewangelizatorów i formatorów- ewangelizatorów w taki sposób, by  katolik potrafił w prosty i praktyczny sposób przekazywać Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. W każdy wtorek, w parafii pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty  przy ulicy Fortecznej 53 w Poznaniu odbywają się  spotkania modlitewno-charyzmatyczne. Wyjątek stanowi tydzień w którym sprawowana  jest  Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie. Natomiast w każdy piątek odbywa się całonocne czuwanie na modlitwie we wspólnych intencjach, nadsyłanych w każdym tygodniu.

Szkoła prowadzi systematyczną formację, składającą się z kilkudziesięciu teoretyczno-praktycznych kursów, których tematyka odpowiada zapotrzebowaniu poszczególnych osób i wspólnot. Wśród nich są kursy: Jan”,  „Paweł”,  „Mojżesz”, „Sekret Pawła”, „Apollos”, Miriam”, „Animacji Modlitwy Charyzmatycznej”, „Uczniowie z Emaus”, „Biblijna Historia Zbawienia”, „Jezus w czterech Ewangeliach”, „Tymoteusz”, „Kana Galilejska”,„Modlitwy Wstawienniczej”, „Ananiasz”. Odbywają się one  w Internacie przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie, w szkolnym schronisku młodzieżowym „Morena” w Osiecznej, w parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu, w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kaźmierzu, w parafii pod wezwaniem  Świętej Marii Magdaleny w Czarnkowie, w domu Sióstr Misjonarek w Poznaniu. Bardzo dużą popularnością cieszy się Roczna Szkoła Ewangelizacji. Podczas jej spotkań pojawiało się już zainteresowanie możliwością współpracy pomiędzy wspólnotami z różnych parafii. Mogą one skorzystać ze strony internetowej  Wspólnoty Świętego Barnaby lub podać linki do swoich stron. Szczególną wartość mają świadectwa osób, które dzięki wspólnocie doznały niezwykłych przeżyć.