osiem1Kościół stanowi budowlę z żywych kamieni, bo  to ludzie wierzący  stanowią żywe kamienie, które składają się na całokształt duchowej świątyni.

- Jan Paweł II

Wspólnota Żywych Kamieni w Parafii  Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Antoniego  we Wrocławiu istnieje  od 2002 roku. Jej cel to wielbienie Jezusa Chrystusa przez głoszenie Dobrej Nowiny. Charyzmat polega na  ewangelizacji przy wykorzystaniu sztuki. 

Mottem wspólnoty jest przesłanie, że  droga, którą zapragnęli iść jej członkowie to zaangażowanie w piękne wyrażanie wiary. Jako środki przekazu wybrali ruch, muzykę i  plastykę. Za ich pośrednictwem podejmują wysiłki, by oddać piękno  spotkania, które dokonuje się w procesie zgłębiania życia duchowego w oparciu o Pismo Święte, sakramenty i naukę Kościoła. W założeniach  wspólnoty bardzo ważną rolę odgrywa  płaszczyzna spotkania z drugim człowiekiem. Przejawia się to we wspólnym cierpieniu, radości, wyjazdach, spływach, żaglach, górskich wędrówkach, rajdach, rekolekcjach i pielgrzymowaniu. Dzięki temu nawiązywane są  silne więzi i wzajemne relacje.

Reguła wspólnoty brzmi:  „Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.”

Ważnym elementem wspólnoty jest diakonia, a więc służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, czyli  charyzmaty w ramach kościelnej wspólnoty i dla jej budowania. Zainteresowani mają do wyboru  diakonię rodzin, diakonię teatralną, diakonię muzyczną. Ich celem jest służenie Bogu poprzez talenty, którymi Bóg obdarzył poszczególne osoby. Sprowadza się to miedzy innymi do śpiewania psalmów, hymnów, pieśni, grania na instrumentach, tworzeniu muzyki. Praktykowane jest również głoszenie Ewangelii Jezusa poprzez taniec.

W ramach diakoni modlitewnej zanoszone są prośby w intencjach wspólnotowych, na przykład za lidera, za pasterza, za podejmowane dzieła, wydarzenia, aktywności, za poszczególne „kamyki” . Do członków wspólnoty  można się zwracać także z prośbą  osobiste wstawiennictwo. Członkowie ci są  odpowiedzialni za posługę przy stole pańskim, liturgię słowa, modlitwy po komunii, przygotowanie modlitw, tworzenie rozważań apelowych, różańcowych i innych. W ramach spotkań diakonii odmawia  się  nowenny,  różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Z kolei diakonia teatralna proponuje rozmaite przedstawienia nawiązujące do wiary. Najpierw był spektakl  „Przebaczenia”,  realizowany w ramach projektu „Dzieci Jednego Boga”. To  autorskie przedstawienie grupy, która na co dzień stara się łączyć modlitwę ze sztuką. Drugie przedstawienie pod tytułem  „Scenariusze” to rozważanie nad tym, kto pisze historię mojego życia. Jaki był jej początek i dokąd ona prowadzi? „Scenariusze” to połączenie tekstów zaczerpniętych ze Starego Testamentu, autorskiej muzyki, impresjonistycznych obrazów oraz pełnych symboliki etiud aktorskich. Spektakl wyrósł na gruncie rozważań Starego Testamentu i osobistego doświadczenia relacji z Bogiem ludzi żyjących we Wspólnocie Żywych Kamieni. Opiekunem Wspólnoty Żywych Kamieni w Parafii  Rzymskokatolickiej jest ojciec Dominik Słabik.

więcej o wspólnocie:  http://www.zywekamienie.com/