wsplnota_Emaus„Dwaj uczniów Jezusa  byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim co się wydarzyło.

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali.  Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"

Święty Łukasz

Ruch Emaus powstał w latach pięćdziesiątych we Francji. Jego pomysłodawcą był ojciec Piotr, który  opiekował  się bezdomnymi rodzinami. Kiedy wspólnotę dotknęły problemy finansowe zabrał się za  segregację odpadów. Początkowo członkowie wspólnoty zbierali złom, zajmowali się renowacją i sprzedażą używanych mebli, ubrań oraz sprzętów. Tak jest do tej pory. Dodatkowo członkowie  zbierają sprzęt elektroniczny, drobiazgi oraz rzeczy, których już nikt nie  potrzebuje. W Polsce  znany jest wielkanocny odpust Emaus na krakowskim Zwierzyńcu, a także z tą nazwą kojarzy się oblężenie miasta wiernego królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu, gdzie po przybyciu saskich posiłków rosyjscy żołnierze odstąpili im miejsce, a  sami założyli obozy za Siedlcami, między Emaus a Krzyżownikami.
Wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna „Emaus”  powstała  w 2003 roku przy parafii pod wezwaniem  NMP Wniebowziętej Gwiazdy Morza w Sopocie. Założył ją ksiądz Jan Kucharski.
Wspólnota  jest ściśle związana z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji imienia Świętego Wojciecha. Jej członkowie spotykają się w każdy czwartek na wspólnej modlitwie. Uczestniczą również w comiesięcznej Eucharystii wspólnotowej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspólnie spędzają czas. Chodzą po górach, jeżdżą na nartach, rowerach. Niektórzy członkowie zostali bardzo doświadczeni przez los. Stracili pracę, zostali bezdomni. Wspólnota nadała sens ich życiu.  
W każdym miesiącu organizowane są spotkania  z cyklu "Oglądanie na ścianie", połączone z dyskusją nad wybranym filmem. Oprócz tego działają: Diakonia Modlitwy, Diakonia Muzyczna. Diakonie składają się wyłącznie z członków wspólnoty. W każdej z nich muszą być minimum dwie osoby. Za jej prawidłowe działanie odpowiada wyznaczona osoba. 
Wspólnotę tworzą ci, którzy uczestniczą w Eucharystiach, modlitewnych spotkaniach czwartkowych,  grupach dzielenia  i  w pełni korzystają ze wzorców  wspólnoty, angażują czas i siły w przeróżne przedsięwzięcia wspólnotowe. W życie wspólnotowe wpisują się: Eucharystia Wspólnotowa, Adoracja  Najświętszego Sakramentu z Nieszporami,  wspólna modlitwa uwielbienia, grupy dzielenia (czyli spotkania członków Wspólnoty polegające na dzieleniu się Słowem Bożym, nauką Kościoła), rekolekcje wspólnotowe, kursy ewangelizacyjne. Bardzo ważną rolę odgrywają   animatorzy, odpowiedzialni także za grupy dzielenia. Do ich zdań należy między innymi organizowanie spotkań grup działania, troska o więzi wspólnotowe, modlą się za członków wspólnoty. W przypadku konfliktów, niemożliwych do rozwiązania pomiędzy wspólnotą i opiekunem duchowym pomaga ksiądz proboszcz. Wsparciem w sytuacjach konfliktowych dla wspólnoty jest również dyrektor Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.