Wsplnota_Franciszkaska_TAUSą młodzi, pełni energii, otwarci na miłość do Boga i drugiego człowieka. Tworzą Wspólnotę Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która za wzór stawia sobie świętego Franciszka z Asyżu, świętą  Klarę z Asyżu, świętą Małgorzatę z Kortony oraz świętego  Bernarda z Corleone.

W codziennym życiu naśladują Jezusa Chrystusa i bezustannie pragną się nawracać.

Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju, gdyż przez Ciebie Najwyższy będą uwieńczeni”

Pomaga im w tym przepełniona radością pokuta, pokora, prostota, uwielbienie Stwórcy oraz życie we wspólnocie apostolskiej. Wspólnota stanowi franciszkańsko-kapucyński katechumenat, opierający się na głębokim przeżywaniu między innymi Eucharystii oraz propagowaniu wartości franciszkańskich. Stara się zagłębić w problemy młodych ludzi. Zgodnie z założeniami trwa sześć lat. Kończy się rekolekcjami pod nazwą „Asyż”, podczas których uczestnicy we Włoszech dokonują osobistego podsumowania procesu nawrócenia.

Wspólnotę tworzą osoby różnych stanów oraz single, czyli osoby mające specjalny status członka Młodzieży Franciszkańskiej Tau. Nie mogą oni  uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach we wspólnocie lokalnej. Singiel otrzymuje materiały, sam troszczy się o formację indywidualną.

Bardzo ważne są również  rekolekcje na które członkowie wspólnoty udają się w wyznaczonych terminach. Oprócz modlitwy i formacji członkowie odwiedzają chorych w szpitalu, dzieci w Domu Dziecka, próbuje swoich sił w tworzeniu małych sztuk teatralnych. Młodzież Franciszkańska w Polsce jest federacją ruchów i wspólnot skupiających młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego do doświadczania życia chrześcijańskiego wzorując się na świętym  Franciszku z Asyżu. Młodzież Franciszkańska  ma własną organizację, metody formacji oraz środki pedagogiczne dostosowane do potrzeb  młodzieży zgodnie z polską rzeczywistością. Podstawę działania stanowi statut, który  musi być zatwierdzony przez Radę Narodową Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Świecki zarząd wspólnoty stanowi Rada w skład której wchodzą osoby wybrane przez Kapitułę Namiotów zwoływaną co dwa lata oraz osoby dobrane przez samą Radę spośród odpowiedzialnych, którzy ukończyli 18 rok życia. Celem wspólnoty  jest osobiste uświęcenie oraz dzieła apostolskie ukierunkowane na pomoc  młodym ludziom  w poznaniu i pokochaniu Boga, bliźniego i samego siebie oraz ukazywanie franciszkańskiej drogi w życiu. Osiągają to poprzez umiłowanie Eucharystii, szczególne nabożeństwo do Matki Bożej oraz nieustanną przemianę wewnętrzną, prowadzącą do ewangelicznego nawrócenia, dokonująca się między innymi w sakramencie pojednania. Bardzo ważna jest modlitwa osobista i wspólnotowa, słuchanie Słowa Bożego i poznawanie nauki Kościoła Katolickiego oraz duchowości franciszkańskiej. Członkowie wspólnoty wypełniają obowiązki własnego stanu, a także zachowują umiar w korzystaniu z dóbr doczesnych. Starają się dawać świadectwo o Chrystusie innymi słowem i własnym życiem. Z pokorą i uprzejmością odnoszą się do wszystkich ludzi, starając się szerzyć franciszkańskie braterstwo. W swoich rodzinach  funkcjonują  zgodnie z franciszkańskim duchem pokoju, wierności i poszanowania życia. Aktywnie włączają się w życie Kościoła, współpracują również z innymi stowarzyszeniami, ruchami i instytucjami kościelnymi.

Więcej:  http://www.mftau.pl