Maciejowka.orgCentralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka” funkcjonuje przy parafii świętego Macieja we Wrocławiu. „Maciejówka” skupia młodych ludzi podążających za Jezusem. Opierają się oni na tworzeniu wspólnoty, która pobudza do dojrzewania w odpowiedzialności. W każdym dostrzegają szansę na wzbogacenie duszy, starają się  zrozumieć ludzkie słabości.

Stawiają na budowanie jedności przy  akceptacji różnorodności. Odkrywają, rozwijają talenty i powołania. Wspólnotą opiekują się księża Mirosław Maliński i Grzegorz Tabaka.  Historia „Maciejówki” wiąże się oblężeniem Wrocławia w 1945 roku podczas którego kościół i klasztor uległy poważnym uszkodzeniom. W tym czasie krypta kościelna służyła za schron, potem jako szpital wojskowy. Po wojnie odbudowany gmach kościoła zajęła przeniesiona ze Lwowa Biblioteka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Kościół, początkowo był nie użytkowany, dopiero po 1958 roku przekazany został księżom jezuitom prowadzącym parafię przy kościele Imienia Jezus. Oni też przeprowadzili odbudowę świątyni, która w 1966 roku zaczęła pełnić funkcję kościoła Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”. Patronem wspólnoty jest święty Maciej. Według Dziejów Apostolskich towarzyszył on Jezusowi Chrystusowi od dnia jego chrztu  aż do wniebowstąpienia. Z przekazów wynika, że święty Maciej  kładł szczególny nacisk na umartwianie ciała i panowanie nad zmysłowymi żądzami. Nawoływał aby bliźnim dawać dobry przykład i modlić się za nich.

Wspólnota obejmuje kilka grup modlitewnych. We wtorki o godzinie 20.00 odbywają się spotkania modlitewne członków Odnowy w Duchu Świętym.  W piątki spotyka się grupa Ruch Światło Życie. Najpierw jest próba śpiewu, by uświetnić Eucharystię, potem Msza Święta, a godzinie 20.00 rozpoczyna się spotkanie Regularnie spotykają się także członkowie grupy  Taizé i grupy Biblia. „Maciejówka” to również „Domowy kościół”, będący wspólnotą rodzin należącą do Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej oraz „Absolwenci”, czyli grupa ludzi pracujących zawodowo, ale ciągle utrzymujących kontakt ze wspólnotą. Wśród działających ruchów jest  Juventus Silesiak, zespół wokalny, który tworzą studenci i absolwenci różnych uczelni wrocławskich. Działają między innymi Poradnia Rodzinna, Akademia Intelektu, Grupa Teatralna. Prowadzone są kursy przedmałżeńskie, zbiory udostępnia biblioteka, swój talent rozwijają osoby uzdolnione muzycznie, które uświetniają śpiewem uroczystości kościelne. Dużą popularnością cieszą się wszelakiego rodzaju szkolenia i warsztaty. Członkowie „Maciejówki”  w różny sposób pomagają  innym studentom, a także dbają o duchowy oraz intelektualny rozwój osób związanych z środowiskiem katolickim. Zajmują się formacją wkraczających w życie młodych ludzi, aby pozostawali przywiązani do tradycyjnych wartości, a równocześnie posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające odnaleźć się we współczesnym świecie. „Maciejówka” prowadzi aktywną działalność na portalu „Nasza klasa” oraz na Facebooku.