Tuowice-rocholtarz2W ów dzień powiedzą:

Winnico urocza! Śpiewajcie o niej.

Ja, Pan jestem jej stróżem.

Podlewam ją co chwila.

By jej co złego nie spotkało.

Strzegę jej w dzień i w nocy.

Nie czuję gniewu.

Niech Mi kto sprawi w niej ciernie i głogi!

Wypowiem mu wojnę.

Spalę je wszystkie razem!

Albo niech się raczej uchwyci mojej opieki.

I zawrze pokój ze Mną.

Pokój ze Mną niech zawrze!

Takimi słowami kieruje się Wspólnota „Winnica” działająca przy kościele świętego Rocha w Tułowicach. Skupia ona ludzi oddanych Kościołowi i Bogu. . Jej charyzmat  to Adoracja Przenajświętszego Sakramentu oraz modlitwa wstawiennicza w różnych intencjach. Początek „Winnicy” sięga lat trzydziestych, kiedy nawiązano kontakty ze wspólnotą „Miriam” działającą przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Kolejnym krokiem były rekolekcje podczas których przekazano proroctwo dla Tułowic. Przypieczętował je wyjazd na Międzynarodowe Spotkanie Katolickich Rodzin Odnowy w Duchu Świętym. Po tym doświadczeniu uczestnicy jeszcze bardziej zbliżyli się do wspólnotowych działań. Wkrótce na spotkania modlitewne, mające charakter formacji duchowej, zaczęło przychodzić coraz więcej osób z różnych grup społecznych, a szczególnie młodzieży. Dla usprawnienia powołano animatorów, którzy pozostawali w ścisłym kontakcie z księdzem pełniącym rolę opiekuna. Wspólnie ustalano  plan działania grupy, która w 1995 roku przyjęła nazwę „Winnica”. Młodzi ludzie przynależący do wspólnoty tworzą zespół muzyczny „Radość doskonała” . W 1996 roku opiekunem zostaje ksiądz Piotr Burczyk. Dzięki jego zaangażowaniu odbywają się czuwania dekanalne, Dni Młodzieży w Niedzielę Palmową, spotkania ekumeniczne młodych w Katedrze w Opolu, wyjazdy do Lednicy na czuwania w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Obecnie opiekunem wspólnoty jest ksiądz Rafał Kiełek, a jej liderem Krzysztof Ważny. Wspólnota co roku bierze udział w Ogólnopolskim Czuwaniu Grup Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.  Członkowie biorą udział w jubileuszach, w różnego rodzaju akcjach pomocy potrzebującym, w letnich pielgrzymkach do Częstochowy w czuwaniach w parafii na Zesłanie Ducha Świętego, w adoracjach, w prowadzeniu Nowenny do Ducha Świętego. Co roku przygotowuje ołtarz na Boże Ciało przy plebani, posługuje śpiewem przy bierzmowaniu w parafii, bierze udział w sprzątaniu kościoła, domu katechetycznego w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez księdza proboszcza.  Podstawowym i najważniejszym celem spotkania modlitewnego jest uwielbienie Boga. Spotkania modlitewne odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 w kościele parafialnym. Główne wydarzenie  to  adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Na każdym spotkaniu modlitewnym są prowadzone nauczania. Oddawana jest cześć Matce Bożej. Uwielbienie to darmowa modlitwa, ponieważ Boga uwielbia się dla Niego samego. Ożywia  wiarę, budzi ja na nowo i kieruje do Boga. Modlitwa sprowadza błogosławieństwo, dzięki niej  można doświadczyć  nawrócenia i uzdrowienia. Wspólnota czeka na nowych członków, którzy kochają modlitwę.