Wsplnota_Mioci_Ukrzyowanej„Przynosimy dziś do Ciebie owoc, który zrodził się w naszych sercach, owoc, który określamy Wspólnotą Miłości Ukrzyżowanej.

Błagamy Ciebie Służebnico Pokorna, abyśmy umieli odpowiedzieć Panu na dar, który Sam ofiarował. Módl się za nami, abyśmy byli ubodzy, pielgrzymujący, głoszący Słowo, abyśmy tak jak Ty rodzili Chrystusa, abyśmy tak jak Ty ofiarowywali Go w świątyni i abyśmy w świątyni Go odnajdywali. Módl się za nami, abyśmy nieśli Miłość Ukrzyżowaną - tą samą, która żyje w Jezusie Chrystusie - naszym Panu. Módl się za nami w godzinie naszego umierania”

Hymn wspólnoty

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej to grupa katolicka o charakterze  charyzmatycznym. Wyłoniła się ona 19 grudnia 1993 roku w Szczecinie z grupy modlitewnej, istniejącej wcześniej przez kilkanaście lat w ramach Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota skupia kobiety i mężczyzn każdego stanu, mających różne wykształcenie, będących w różnym wieku, którzy chcą  realizować swoje powołanie do świętości poprzez kontemplację. Śpiewają pieśni inspirowane oryginalnymi tekstami z Pisma Świętego. Pieśni te służą również jako podstawa do modlitwy. Wspólnota jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II do „nowej ewangelizacji”, którą należy prowadzić z gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu. Obecnie fundacje Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej istnieją w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Wspólnota prowadzi między innymi rekolekcje, sesje, dni skupienia. Biorą w nich udział osoby indywidualne, zorganizowane grupy i parafie. Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej opiera się na przekonaniu, że nic nie może naprawdę uszczęśliwić człowieka, jak tylko krzyż i chwała Chrystusa Zmartwychwstałego. To sprawia, że jako źródło "nowej ewangelizacji" widzi Krzyż Chrystusa i pragnie go kontemplować. Celem Wspólnoty jest sprawianie, by członkowie osiągnęli dojrzałość chrześcijańską, przejawiającą się poprzez radość z bycia dzieckiem Boga. Ważna jest również miłość w wymiarze krzyża, posłuszeństwo Kościołowi, życie w wolności od dóbr materialnych. Członkowie wspólnoty wzorem Jana Pawła II starają się żyć tak, by nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża. Patronami Jej patronami są  Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza i święty Paweł od Krzyża. Formacja Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej umożliwia ochrzczonym  ciągłe nawracanie, które dokonuje się poprzez czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. Jedną z prowadzonych działalności wspólnoty jest sprzedaż płyt i śpiewników, którą zajmuje się Księgarnia Stowarzyszenia Veni. W ofercie są muzyczne krążki  „Drzewo życia”, „W Twoich ramionach”, „Jemu zaufaj”, „Przepiękny Królu i Daj Mi pić” oraz wznowione wydanie pierwszej płyty „Dotyk Ognia i paschalny deszcz”. Dużym powodzeniem cieszą się rekolekcje dla małżeństw, które widzą potrzebę odbudowania i odnowienia wzajemnych relacji. To również doskonała okazja by lepiej poznać samych siebie i otworzyć się na potrzeby i oczekiwania współmałżonka.

Aurelia Pawlak