MamreTo stowarzyszenie wiernych o charakterze parorodzinnym powstało 14 lutego 2000 roku.  Opiera się na   doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Nazwa nawiązuje do Księgi Rodzaju  i Listu do Hebrajczyków.

Celem wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety. Wspólnota żyje według dwunastu drogowskazów zawierających istotę duchowości i formacji. Jej patronami są  Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, święty Andrzej Bobola oraz święty Józef. W jej działalności mieszczą  się  koncerty ewangelizacyjne, poradnictwo rodzinne, kursy dla narzeczonych, porady prawne, wspólnota misji, adoracja. Charyzmatem wspólnoty są gościnność, słuchanie, obietnica, pielgrzymowanie. Jest ona otwarta na przychodzenie Boga, chce  gościć Go u siebie jak Abraham. Gościnność ta jest pojmowana jako otwartość na braci i siostry, bowiem więcej radości przynosi  dawanie niż w branie. Ważne jest również słuchanie Bożych obietnic i pielgrzymowanie według jego wskazówek. Wspólnota otwiera się na Boże prowadzenie przez codzienne wsłuchiwanie się w Słowo Boże w liturgii i podczas lektury Pisma Świętego. Skupia uczniów Chrystusa, którzy gromadzą się po to, by pełnić wolę Bożą według tego, co Pan powiedział: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką”. Wzrost duchowy odbywa się poprzez systematyczne uczestnictwo w sakramentach świętych oraz innych darach Bożych. Członkowie wspólnoty modlą się indywidualnie rano i wieczorem, ale także  w grupach za swoich braci. Wspólnota skupia sympatyków, aspirantów, aspirantów kandydujących, członków oraz członków honorowych.

Ze wspólnotą wiąże się Diakonia Modlitwy będąca formą wsparcia modlitewnego dzieł ewangelizacyjnych. Obejmuje modlitwą osoby, które takiego wsparcia potrzebują. Członkowie modlą się za wspólnotę, o miłosierdzie dla członków i kandydatów wspólnoty, o kapłanów dla wspólnoty i do pomocy w rekolekcjach wspólnotowych, za księdza moderatora i wszystkich kapłanów posługujących we wspólnocie, w intencji budowy ośrodka wspólnotowego. Diakonia obejmuje również modlitwą intencje wpływające z Pogotowia Modlitewnego, intencje na dany miesiąc ogłaszane na forum, intencje które są zgłaszane do sekretariatu Wspólnoty. W skład Diakonii mogą wchodzić osoby należące do wspólnoty spośród członków, kandydatów i wspomożycieli. Z Diakonii można wystąpić w każdym momencie. Wstąpienie lub wystąpienie  odbywa się przez przekazanie ustnej lub pisemnej deklaracji administratorowi. Moderatorem może być tylko kapłan. Pełni on rolę duchowego ojca i uobecnia samego Chrystusa. Wspólnota Mamre jest otwarta na współpracę, a także  czynnie się w nią angażuje.

Opracowała Aurelia Pawlak