WspólnotyChcę pójść do stóp krzyża, przylgnę do zimnego ciała, do zwłok Chrystusa, ogromem mojej miłości. Gwoździe usunę moimi aktami zadośćuczynienia i moimi umartwieniami. Owinę Go w nowe prześcieradło mojego czystego życia i pogrzebie Go w moim sercu jak w żywej skale, z której nikt Go nie będzie mógł wyrwać. Tam, Panie Jezu możesz spoczywać. Nawet kiedy cały świat Cię opuści i wzgardzi  Tobą będę ci służyć Panie.

Święty Josemaria Escriva de Balaguer

Początkiem Dzieła były "ślady na śniegu", które Josemaría zobaczył jako 17-letni chłopiec w Logroño. Pozostawił je pewien bosy karmelita. Zaskoczony chłopiec zapytał wtedy samego siebie "skoro inni tak bardzo poświęcają się dla Boga i bliźniego, czy ja nie byłbym w stanie czegoś poświecić"? To zdarzenie całkowicie odmieniło życie Josemaríi.

Opus Dei, założone w 1928 roku przez świętego Josemaríę Escrivę, jest  prałaturą personalną Kościoła katolickiego. Jej zadanie polega na przekazywaniu innym, że praca i zwykłe okoliczności są okazją do spotkania z Bogiem, do służenia innym i do poprawy społeczeństwa. Opus Dei służy zarówno świeckim, jak i księżom diecezjalnym, oferując opiekę duchową tym, którzy chcą odnowić swoje życie duchowe i apostolstwo.

Katolicy powinni starać się być wiarygodnymi świadkami, którzy swoim postępowaniem ukazują wzór Chrystusa, doskonałego Boga i doskonałego człowieka. Inaczej mówiąc, trzeba praktykować w pełni cnoty chrześcijańskie i cnoty ludzkie. Miałem szczęście być w Polsce kilka razy i z radością dotknąć głębi zakorzenionej pobożności u większości osób - powiedział biskup Javie Echeweria. -   Wyraża się to w pobożnym przyklękaniu, wyrażaniu wiary w Eucharystię, dbałość o liturgię.  Te aspekty odzwierciedlają wiarę lepiej niż tyle słów. Ojciec Święty Benedykt XVI nie przestaje podkreślać znaczenia tego rodzaju, pozornie małych, gestów. Podstawowe znaczenie dla podtrzymywania i obrony własnych przekonań ma także kierownictwo duchowe, formacja doktrynalna i czytanie Biblii. Ten codzienny kontakt z Pismem Świętym  utrzymuje chrześcijanina przy życiu, ponieważ stawia go w sytuacji dialogu z Chrystusem. W oparciu o ten fundament wewnętrzny (życie wewnętrzne i cnoty), można wnosić konstruktywne wartości do życia publicznego: każdy ze swojego miejsca, samodzielnie. Święty Josemaria Escriva de Balaguer, Założyciel Opus Dei, nazywał to mentalnością świecką, która zakłada miłość do wolności i osobistej odpowiedzialności w podejmowaniu inicjatyw związanych z kluczowymi tematami godności ludzkiej: promowanie rodziny, obrona życia, wykorzenienie biedy, wychowanie.

Zanim pierwsi członkowie Opus Dei na stałe zamieszkali w Polsce, praca apostolska Prałatury była już prowadzona przy różnych okazjach. Niektórzy członkowie Dzieła bywali w Polsce z powodów zawodowych i starali się przekazywać Polakom pierwsze informacje o Dziele. Stała praca apostolska w Polsce rozpoczęła się jednak dopiero w listopadzie 1989, gdy kilku pierwszych wiernych Prałatury przyjechało do naszego kraju. Najpierw do Szczecina na zaproszenie tamtejszego arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.

Do siedziby Prałatury wpływają coraz liczniejsze prośby od osób z najróżniejszych części kraju, które pragną poznać bliżej ducha świętego Josemaríi. Z tego względu  dziś Opus Dei prowadzi dla nich środki formacyjne w wielu miejscach. Obecnie zostało erygowanych ponad 10 ośrodków Prałatury w kilku miastach (w Warszawie, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu). Poza tym regularne spotkania prowadzone są także w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Zainteresowani raz w miesiącu zbierają się na „dniu skupienia”, podczas którego uczestniczą w rozważaniach prowadzonych przez księdza. Korzystają także z sakramentu spowiedzi. W ciągu miesiąca mogą uczestniczyć w pogadankach i kręgach oraz korzystać z indywidualnego kierownictwa duchowego.

Podczas Pontyfikatu Jan Paweł II przyjmował co roku na Wielkanoc młodych związanych z Opus Dei, przybyłych do Rzymu na Kongres UNIV. Twierdził on, że wszystko to, czym jest piękno, myśl, nauka, pomysłowość, kreatywność uniwersalność, wszystko to jest celem Opus Dei, i kiedy jest postrzegane w ten sposób, kiedy jest tak pojmowane, uzyskuje swój pełny wymiar. Te słowa Ojca Świętego nie straciły aktualności.

Opus Dei szczególnie mocno akcentuje swoją otwartość i całkowitą przejrzystość. Oprócz współpracy z dziennikarzami, prowadzi kilka stron internetowych: opusdei.pl, na której zamieszczane są  osobiste historie ludzi żyjących tym duchem, www.pl.josemariaescriva.info – na temat założyciela Opus Dei, oraz pl.escrivaworks.org, na której zamieszczone są wszystkie dzieła świętego. Chyba żadna inna organizacja w Kościele aż tak bardzo się nie odsłania i nie jest tak otwarta.