Święto Młodzianków MęczennikówRzeź niemowląt
"Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. 

Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci
i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma". (Mt 1, 16-18)
Nie zapomnijmy o tym święcie, które przypomina dramat niewinnych, betlejemskich dzieci. Współczesny świat każdego roku zabija kilkadziesiąt milionów maleństw w łonach matek. Zupełnie jakby Herod wysyłał swoich oprawców do XXI wieku. Bez modlitwy i Bożej pomocy nie ma szans na wygraną z cywilizacją śmierci. 28 grudnia stał się również dniem modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. Dzisiaj w wielu kościołach na pamiątkę  betlejemskiej rzezi  odbędą się specjalne nabożeństwa z indywidualnym błogosławieniem małych dzieci przez kapłana. Pierwszy raz w Polsce obchodzono święto świętych Młodzianków Męczenników w kościele pw.  św. Brygidy w Gdańsku na początku lat dziewięćdziesiątych. Osoby tworzące zalążki pierwszych, polskich organizacji pro life walczyły o  prawną ochronę życia poczętego.  Dzisiaj uroczystości odbywają się prawie w każdym kościele. Błogosławmy naszym dzieciom. (wykorzystano fragment informacji HLI)