NMP_WspomozycielkaPierwszym, który w historii Kościoła nazwał Matkę Bożą „Wspomożycielką” , był św. Efrem – diakon i największy poeta syryjski, (+373). Napisał on, że „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielską dla grzeszników i nieszczęśliwych”.

Mniej więcej w tym samym czasie św. Grzegorz z Nazjanzu (+ ok. 390), patriarcha Konstantynopola, także doktor Kościoła, napisał o Maryi, że jest Ona „nieustanną i potężną wspomożycielską”.

Słowo „Wspomożycielka”  święci ci rozumieli jako „Szafarka Łask Bożych”.

Siódmego października 1507 r. wojska chrześcijańskie odniosły zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała Italii. Na pamiątkę tego wydarzenia przyszły święty, papież Pius V, włączył  do Litanii Loretańskiej wezwanie „Wspomożenie Wiernych módl się za nami”.

Krajem, który niegdyś zasłynął z największego  kultu do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych była Bawaria. W 1624 r. wybudowano kościół pod tym wezwaniem Matki Bożej w miejscowości Pasawa (Passau).  Znajdowała się tam figura wykonana jako kopia obrazu Cranacha.

Dnia 12 września 1683 roku król Jan III Sobieski rozgromił Turków pod Wiedniem. Papież, bł. Innocenty XII, jako podziękowanie za to wydarzenie, zatwierdził w 1684 r. przy kościele Świętego Piotra, bractwo pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, które wkrótce zostało podniesione do rangi arcybractwa.

W dniu 24 maja 1816 r. papież Pius VII został uwolniony z niewoli Napoleona. W podziękowaniu za tę łaskę tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz jej wspomnienie wniósł oficjalnie do liturgii Kościoła.

Wielkimi czcicielami Matki Bożej Wspomożenia Wiernych byli August Hlond i Stefan Wyszyński. Dzięki staraniom tego ostatniego, 5 września 1958 r. Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o umieszczenie święta Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w polskim kalendarzu liturgicznym.

To własnie Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych jest patronką zgromadzeń salezjańskich i wszystkich ich dzieł. Św. Jan Bosko wierzył, że nie ma ani jednej łaski, która by nie przeszła przez ręce Maryi. Cokolwiek więc chcemy od Pana Boga otrzymać, możemy otrzymać za pośrednictwem naszej Wspomożycielki.

WSPOMOŻENIE WIERNYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Opracowanie na podst.:  www.brewiarz. pl