Siostry_Sluzebniczki_-_Wesolych_SwiatWielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg
do ojców naszych przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna!  
(Hbr 1,1-2)

 

Szanowna Redakcjo,
Drodzy Czytelnicy

Dziękując Dobremu Bogu za zesłanie nam  Swego Synaz całego serca życzę, by prostota okoliczności towarzyszących Jego przyjściu pociągała serce ku temu, co najprostsze - najświętsze.

Bóg przychodzi do nas zwyczajnie – to Cud !
Niech Tajemnica Wcielenia Syna Bożego będzie dla nas wszystkich
miejscem spotkania z Miłością, która w Osobie Dzieciątka Jezus
jest tak bardzo blisko każdego człowieka.

Życzę, by Wasz portal  „KATOLICKA RODZINA” , przeżywający pierwszą rocznicę istnienia, stawał również zawsze blisko człowieka i był dla niego miejscem spotkania z Miłością – Bożą i ludzką.

Z pamięcią w modlitwie
s.M. Rafała Kisiel sł.M.
przełożona generalna
Sióstr Służebniczek NPNMP


Luboń, Boże Narodzenie 2011 r.