babysŚmierć niewinnych dzieci nie miała dla Heroda większego znaczenia. Musiał przecież dbać o siebie, chronić swoje interesy, zatroszczyć się o pewną dla siebie przyszłość.

Według niego, śmierć niewinnych niemowląt rozwiązywała wiele niewygodnych problemów.

A jak współczesny człowiek ocenia wartość ludzkiego życia?

Czy nie traktuje życia w sposób instrumentalny? Dziś także są zwolennicy egoistycznej cywilizacji śmierci. W imię prawa do osobistego szczęścia, do godnego umierania, do wolności sumienia zabijają niewinnych, bezbronnych, niewygodnych.

Zabijają, bo tak jest łatwiej, wygodniej, lepiej. Tylko dla kogo? Człowiek jest przecież dzieckiem Boga, ma prawo do życia, ma swoją godność. Wiedzieli o tym Józef i Maryja, i kierowani ofiarną miłością, zrobili wszystko, aby ocalić życie Jezusa.

Sprzeciwiajmy się zabijaniu w zgodzie z stanowionym w wielu państwach prawem.

Bądźmy wyraźnie przeciw zabijaniu, o którym w sposób nowoczesny mówi się: aborcja, in vitro, eutanazja.

Tylko w 2009 w Belgii ponad 30% zgłoszonych przypadków eutanazji zostało wykonanych bez zgody pacjenta. Ogólna liczba zgłoszonych wykonanych eutanazji wzrosła w tym kraju dramatycznie od czasu jej zalegalizowania w 2002 roku, w roku 2009 nastąpił 40 procentowy wzrost w stosunku do roku 2008.

Znany jest przypadek chorego niemowlęcia, któremu bez zgody rodziców celowo lekarka podała zbyt dużą dawkę leku usypiającego - dziecko zmarło. Sąd uniewinnił oskarżoną o morderstwo, gdyż nie można było poznać z jakich pobudek działała.

Proszę Cię Ojcze, abym nigdy nie należał do tych, którzy w imię własnych interesów i własnej wygody, zabijają innych czynem lub słowem.