zmartwychwstanie-kamilianie.euNiedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijan. Wielkanoc to niedziela niedziel. W tym świętym czasie pozdrawiamy się słowami: Chrystus Zmartwychwstał!, na co należy odpowiedzieć: „Prawdziwie zmartwychwstał!”. W naszej tradycji po powrocie do domu z porannej wielkanocnej Mszy św. kultywuje się uroczyste śniadanie w gronie najbliższej rodziny.

Rodzinna celebracja

Pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę to istota tegoż śniadania, które ma charakter religijny i jest swoistą liturgią we wspólnocie rodziny, która jest Domowym Kościołem. Dlatego też nie bez znaczenia jest, obok duchowego przygotowania do spotkania ze Zmartwychwstałym, oprawa zewnętrzna tego rodzinnego spotkania. Na stole zasłanym białym obrusem nie może zabraknąć symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego – baranka wielkanocnego i paschału. Wspólne świętowanie przy stole stanowi przygotowanie do i jednocześnie jest przedłużeniem najwspanialszego spotkania z żywym Jezusem podczas Mszy św. przy stole eucharystycznym. Zgromadzenie rodziny wokół stołu pozwala doświadczyć obecności ludzi, doświadczyć więzi we wspólnocie, bo podczas Liturgii Bóg przyjmuje nas jako tych, którzy miłują widzialnych ludzi w imię niewidzialnego Chrystusa i ze względu na Niego. Spożywając śniadanie wielkanocne z rodziną, mamy też nadzieję, że wszyscy kiedyś spotkamy się w wieczności na uczcie Chrystusa. Niech tej wyjątkowej chwili towarzyszy modlitwa. Obrzędom przewodniczy głowa rodziny.

Obrzęd śniadania wielkanocnego

Ojciec (lub Matka) zapala świecę wielkanocną (paschał Caritas) – symbol obecności Jezusa, mówiąc: Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!

Rodzina: Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Wspólny śpiew: „Zmartwychwstał Pan”

Głowa rodziny (lub syn, córka) czyta Ewangelię według św. Jana 20, (1-9)

Modlitwa:

(Warto zaangażować dzieci, podać im wcześniej intencje, aby zgodnie z inwencją twórczą wypisały je na kolorowych kartonikach np. w kształcie pisanek, baranków… i czytały podczas modlitwy)

*Boże Ojcze, dziękujemy Ci za otrzymane łaski i owoce Wielkiego Postu. Dziękujemy za zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa:  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Rodzina: …jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

* Zmartwychwstały Jezu, Dawco życia, ochraniaj każde poczęte dziecko, umacniaj wiarę jego rodziców i postaw na ich drodze ludzi, którzy udzielą im potrzebnej pomocy do wychowania dziecka na Twoją chwałę. Przemień serca ludzi, którzy dokonują największej na świecie zbrodni, odbierając życie bezbronnemu poczętemu człowiekowi. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Zmartwychwstały Jezu, umacniaj w wierze i miłości wszystkich wierzących, cierpiących prześladowania, szczególnie naszego papieża, biskupów, kapłanów. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

Zmartwychwstały Jezu, zwycięzco wszelkiego Zła, uwolnij naszą rodzinę od tego co złe w Twoich oczach i napełnij nas miłością, pokojem i radością.

Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Zmartwychwstały Jezu, wlej w nasze serca przebaczenie i ulecz wszelkie zranienia. Udziel naszej rodzinie błogosławieństwa. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

*Zmartwychwstały Panie, obdarz nas sercem ofiarnym, spojrzeniem miłosiernym, rękami hojnymi, abyśmy byli miłosierni, tak jak Ty jesteś miłosierny.

Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Błogosław Panie naszym najbliższym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom. Ciebie prosimy…

R. Wysłuchaj nas, Panie!

*Zmartwychwstały Jezu, weź w opiekę wszystkich opuszczonych, chorych, biednych, głodnych i potrzebujących, aby w te święta nikt nie był smutny i opuszczony. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Obdarz naszych bliskich zmarłych wiecznym szczęściem i radością z przebywania z Tobą w niebie. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Maryjo, Niewiasto wielkanocnego poranka, zanurz naszą rodzinę w swoim Niepokalanym Sercu i wypraszaj nam u Zmartwychwstałego Syna potrzebne łaski do zbawienia.

*Zdrowaś Maryjo…

Dzielimy się święconym jajkiem

Głowa rodziny wypowiada modlitwę:

Podzielmy się pobłogosławionym jajkiem, symbolem nowego życia. Niech to będzie wyraz naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Niech Chrystus obdarza nas błogosławieństwem , a wszelkie trudności pomaga przezwyciężać mocą swojej łaski. Radosnego Alleluja!

Po podzieleniu się jajkiem, można zaśpiewać pieśń: „Wesoły nam dzień dziś nastał” lub „Niechaj z nami będzie Pan”…

Modlitwa przed posiłkiem:

Panie Jezu, prosimy Cię pobłogosław te dary, które z Twojej hojności będziemy spożywali, daj nam serce hojne, zdolne do dzielenia się z potrzebującymi. Obdarz nas błogosławieństwem, pokojem i radością Twojego Zmartwychwstania. Niech ten świąteczny posiłek stanie się znakiem pojednania i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje na wieki wieków.

R.: Amen!

Można też przygotować fragmenty z Pisma Świętego, które zapisane na karteczkach, po modlitwie uczestnicy rodzinnego spotkania będą mogli wylosować i podzielić się Słowem Życia, jakim tego dnia zostali obdarowani!

Zadbajmy o osoby potrzebujące naszej pomocy, aby i na ich stole znalazły się wielkanocne pokarmy i radość zagościła w ich sercach. Jezus Zmartwychwstał i żyje! Alleluja!

Antoni Michałowski