figura_MB_MetemblewskaPieśń na rozpoczęcie nowenny:

Witaj Matko Brzemienna i Królowo matek.
Witaj Matko ludzi i poczętych dziatek.
Witaj, ach witaj, Matko jedyna.
Uproś nam łaski u swego Syna.
Witaj Maryjo, pociecho ludzi,
Ty w sercach naszych miłość obudzisz.

Modlitwa:

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu naszą pociechą.
Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,
korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu
przez siebie wybranym,
tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich
z chorób duszy i ciała,
tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.
Matko Matemblewska!
Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa,
by nie lękały się trudów macierzyństwa.
weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.

W tym miejscu następuje odczytanie próśb i podziękowań pielgrzymów, nawiedzających Sanktuarium

Modlitwa

O Maryjo, która z taką czułością w tym Sanktuarium na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieustannie.

Wezwania, po których wszyscy powtarzają:

Pomagaj nam nieustannie


- Wielka Matko Boża
- Oblubienico Ducha Świętego
- Matko Kościoła
- Maryjo Matemblewska
- Matko Boża Brzemienna
- Strażniczko czystości
- Opiekunko dziewic
- Dziewico milcząca
- Dziewico słuchająca
- Dziewico wielbiąca Boga
- Przykładzie skromności i prostoty
- Królowo i Matko rodzin
- Strażniczko miłości i wierności małżeńskiej
- Wsparcie rodzin wielodzietnych
- Ucieczko rodzin żyjących w trudnych warunkach
- Opiekunko kobiet brzemiennych
- Wzorze macierzyństwa
- Nadziejo małżeństw bezdzietnych
- Opiekunko samotnych matek i ojców
- Orędowniczko rodzin dotkniętych nałogami
- Która pomagasz przetrwać kryzysy w rodzinie
- Opiekunko dzieci
- Matko dzieci opuszczonych
- Płacząca nad dziećmi nie narodzonymi
- Szafarko Bożego miłosierdzia
- Lecząca rany dusz ludzkich
- Opiekunko młodzieży
- Wzorze pięknej miłości
- Obrończyni wdów i sierot
- Opiekunko ubogich i uciśnionych
- Drogowskazie błądzących i zagubionych
- Ostojo cierpiących i konających
- Pocieszycielko chorych i strapionych
- Wspierająca nas w głoszeniu Ewangelii Życia
- Ognisko gorliwości i apostolstwa
- Matko ofiarności i dobroci
- Matko poświęcenia i służby
- Królowo Zakonu Ducha Świętego


Pieśń do Matki Bożej Brzemiennej: O piękna, piekna...

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
W. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, za matkę, nieustannie pomagać nam gotową, dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.