WniebowstąpienieMesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Ewangelia według świętego Łukasza

Święto Wniebowstąpienia Jezusa przypomina fakt, że po raz pierwszy w historii świata, w niebiosach, do zajęcia miejsca po prawicy Boga usiadł Jezus. Stwórca zrobił obok siebie na tronie miejsce dla Jezusa z Nazaretu. Jak podają różne źródła Wniebowstąpienie Jezusa to tryumfalny powrót zwycięskiego Władcy i Króla. Jako Syn Boży był władcą wszystkiego, ale teraz powraca jako władca, który dla ratowania swoich poddanych zszedł na ziemię i doznał cierpienia. Pismo Święte podaje, że przerażeni, smutni, ale jednocześnie pełni nadziei i miłości do Chrystusa uczniowie oczekiwali na owo wydarzenie. Smucili się, ponieważ Nauczyciel ich opuszczał, jednak Chrystus obiecał im zesłanie Ducha Świętego, czyli pocieszyciela, który miał ich umacniać oraz prowadzić w późniejszej drodze głoszenia Ewangelii.
Wniebowstąpienie to obietnica, że także i my możemy oczekiwać, iż nie tylko z duszą, ale i z przemienionym ciałem znajdziemy miejsce w Niebie. Jezus niesie nadzieję, bowiem zstąpił do otchłani i dał nadzieję wszystkim zmarłym duszom na odkupienie. Ksiądz Jan Twardowski napisał, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa być świadkiem Jezusa znaczyło to samo, co być męczennikiem. Nie myślmy o śmierci męczeńskiej. Jak trudno jest świadczyć o obecności Jezusa w codziennym życiu, ciężkiej chorobie, niekończących się przykrościach. Wniebowstąpienie jest świętem obchodzonym 40 dni po Wielkanocy. W Polsce od 2004 roku na mocy dekretu watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypada w siódmą Niedzielę Wielkanocną. Miejsce wniebowstąpienia ma bardzo wymowny charakter bowiem nastąpiło na Górze Oliwnej, czyli tam, gdzie rozpoczęła się męka Jezusa. Wniebowstąpienie pokazuje, że zakończył On swoją misję na ziemi i w chwale poszedł do nieba, by przygotować miejsce dla nas. Jezus powiedział „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie „Dokąd idziesz?". Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca". Pismo Święte mówi tylko o dwóch innych postaciach, które wraz z ciałem zostały wzięte do nieba, czyli o Henochu i Eliaszu. Do nieba przez Boga z duszą i ciałem została wzięta matka Jezusa, Maryja. Jej święto obchodzimy 15 sierpnia.