Wszyscy Święci Podobno „halloween to tylko zabawa”, „to nie ma żadnego głębszego znaczenia”, „dzieci się po prostu świetnie bawią”.  Nie działają delikatne sugestie rodzica w listach skierowanych do szkolnych anglistów, żeby zamiast przerabiać słownictwo o halloween, nauczyć uczniów kilku angielskich słówek o tradycji Wszystkich Świętych. Po raz kolejny urządzany jest w wielu miejscach festiwal radości - straszenia (?) z okazji halloween,  połączony z „pielgrzymowaniem” po domach i zbieractwem cukierków przez młodych przebierańców. Czy faktycznie ta zabawa nie ma żadnego znaczenia dla dusz naszych dzieci?
 
Kościół o Halloween

Popularny jezuita - ojciec Aleksander Posacki powiedział katolickiemu portalowi „Fronda.pl”: „Święto Halloween przyciąga wszystkie możliwe satanizmy, okultyzm, pogaństwo. To trucizna.”  Mocne słowa jak na niewinną, zdaniem większości rodziców, zabawę. W jednym z październikowych wydań watykańskiego pisma "L'Osservatore Romano" ojciec Joan Maria Canals z komisji do spraw liturgii przy episkopacie Hiszpanii podkreślił, że "święto Halloween ma tło w postaci okultyzmu i jest absolutnie antychrześcijańskie”.  Świętej pamięci ksiądz biskup radomski - Jan Chrapek określił zwyczaj halloween jako pogański, który jest “promowany przez media i bezmyślną propagandę także w szkołach”. Był zdania, że  może on zamazać chrześcijańską głębię Święta Wszystkich Świętych.

 Z ulotki anty-halloween

Niektórzy mówią "dobrze, przecież nie traktujemy tego na poważnie." Ale istniejący faktycznie szatan bierze to na poważnie i tak też czyni Bóg. Szatan jest kimś znacznie gorszym i znacznie niebezpieczniejszym niż jakikolwiek człowiek. A jednak nikomu z nas chyba nie przyszłoby do głowy wysyłać na zabawę dziecko przebrane np. za Hitlera.

 W Encyklopedii „Białych Plam”

Jak podaje “bibuła.pl” (X.2009) tematowi halloween poświęcone jest osobne hasło w Encyklopedii „Białych Plam” (tom VI, s. 197, wyd. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne – POLWEN, Radom 2002). Jego autorem jest wspomniany już wcześniej ojciec Aleksander Posacki, będący znanym autorytetem w dziedzinie demonologii. Zwraca on uwagę na fakt, że tradycja halloween przejęta została z kultów magicznych i satanistycznych. Przypomina, że “ta pogańska tradycja została zawłaszczona przez satanistów, którzy Noc Halloween (z 31 października na 1 listopada) łączą z wieczorem tzw. “czarnych mszy”…, związanych z jednoczeniem się z demonami”. Dalej duchowny mówi, że: “wiąże się to także ze składaniem ofiar z ludzi w kulcie satanistycznym”. Tym, którzy widzą w halloween tylko zabawę zakonnik przypomina, że “w tradycji amerykańskiej “święto” to wygląda pozornie niewinnie i wydaje się być jedynie zaspokojeniem potrzeby tajemniczości, czemu sprzyja m.in. przebieranie się za czarownicę, wampira, ducha czy diabła”. Autor podkreśla jednak, że “wszystkie te postaci w tradycji europejskiej związane są z osobą szatana”.

Z “Przewodnika Katolickiego”

Jadwiga Knie-Górna z “Przewodnika Katolickiego” napisała: “Osoba wierząca nie może być tolerancyjna wobec zła. We współczesnym świecie coraz częściej pod pojęciem tolerancja kryje się wiele działań, które nie tylko niszczą człowieka, ale też oddalają go od Boga. Obecne próby nacisku na łączenie Halloween z dniem Wszystkich Świętych są oczywistym przykładem kompletnego zagubienia duchowego oraz braku uporządkowania w sferze wartości religijnych” (”PK”, XI.2007).

 W przeddzień Wszystkich Świętych

Wieczór wigilii Wszystkich Świętych powinien być czasem podziękowania i wielbienia Boga za zwycięstwo nad szatanem, śmiercią, piekłem i grobem oraz czasem modlitwy za zmarłych i za tych, którzy tej nocy tak lekkomyślnie poddają się złu. Halloween to wieczór obrzędów dla wielu sekt. Czy my chcemy, choć czasem pewnie nie do końca świadomie, łączyć się lub w jakikolwiek sposób identyfikować się z nimi?

Po której jesteś stronie?

Jeśli docierają do nas głosy w imieniu Papieża i Kościoła o jednoznacznie negatywnym zabarwieniu halloween, dlaczego wielu z nas tak zapalczywie broni tego święta satanizmu?

Żyjemy w świecie symboli. Jako chrześcijanie uczestniczymy w Eucharystii, w której czcimy bardzo ważne dla nas – wyznawców Jezusa – symbole. Symboliką przepełnione są zbliżające się święta Bożego Narodzenia, a potem Wielkanoc.

SYMBOLE, SYMBOLE, SYMBOLE – umiejętność ich rozumienia i stosownego traktowania stanowi o tym, że  odróżniamy się od zwierząt. Symbole są elementem naszego człowieczeństwa, a te z którymi się identyfikujemy – również tożsamości naszych rodzin.  Odpowiedzmy sobie na konkretne pytanie – jakimi symbolami otaczamy się w halloween?

Z pewnością kiedy staniemy przed Bogiem Ojcem będziemy rozliczeni z każdej chwili naszego zycia. Zastanówmy się, czy my - rodzice, wychowawcy, nauczyciele rzeczywiście jesteśmy o tym przekonani, że „zabawa” w naśladowanie satanistycznych kapłanów – druidów jest tym, czego potrzebują dzieci 31 października.