W obliczu śmierciAle są jeszcze sprawy pomiędzy mną a innymi, wśród których żyję, pracuję, spędzam czas, których spotykam, i tych, których nie znam.
Pierwsi z nich to moi rodzice.

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją
Czas na to teraz, za ich życia „zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał” Koh 12,6-7.
Chyba, że potem wielkością wieńca na drogim grobowcu będę im to wynagradzał – i  uspokajał własne sumienie. Kamienie i zdjęcia jednak nikogo nie urodziły. Kamienie i zdjęcia nikogo nie piastowały. Moja obecność i kwiaty ucieszą ich teraz, nie potem.

V. Nie zabijaj
Nikogo. Także siebie samego: alkoholem, papierosami, narkotykami, pracą ponad siły z zachłanności. Prawo ludzkie nie jest normą ostateczną, a cel nie uświęca środków.
„Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” Rdz 4,10
„Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios śmiertelny bliźniemu” Pwt 27,24
„Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego” Pwt 27,25
„Nędzny chleb jest życiem biednych, a kto go im zabiera, jest zabójcą. Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika” Syr 35,21-22
„Niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”  2 Kor 8,13-15

VI. Nie cudzołóż
„Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca” Pwt 27,20
„Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki”.
Pwt 27,22
„Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica” Kpł 20,10
„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” Mt 18,6
Czy rozumiem to prawo, ten zakaz, które chroni mnie samego i moją żonę, moją córkę, mojego syna, „świątynię mojego ciała” przed zbezczeszczeniem? Czy też skłaniam się do zasady Kalego – nie tylko w tej sprawie?

VII. Nie kradnij
„Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz”
Rz 2,21
Małe druczki w umowach, prawne kruczki i warunkowość pracy.
Bazowanie na czyjejś łatwowierności, naiwności, nieznajomości przepisów prawa, biedzie… świadome pozbawianie ich tego, co mogliby osiągnąć…
Gdyby według czynów odcinano ręce, czy chciałbym mieć obie?

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
„A kto jest moim bliźnim?” Łk 10,29
„Który z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!” Łk 10,36-37
Czemu tak trudno mi ustalić pojęcia bliźniego i fałszywego świadectwa?
To opieka społeczna, a nie ja, ma coś zrobić w sprawie leżących bezdomnych… bliźnich Jakoś tak się składa, że firma wykazuje tylko same straty, więc nie muszę płacić podatków. A moje wynagrodzenie jest adekwatne do moich kompetencji..
Człowiek człowiekowi wilkiem – nadal.
„Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje, poza trudem?” Syr 35,21-24
„Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i poganie tego nie czynią?” Mt 5,46
„Zaprawdę, powiadam wam, Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” Mt 25,40

IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego
Jeśli wszystko można kupić i sprzedać, wszystko jest towarem i rządzą prawa rynku – popytu i podaży, to dlaczego nie to? Ale okrutna prawda wymaga twardych słów i twardego prorockiego pouczenia:
„Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie, każdy rży do żony bliźniego swego” Jr 5,8
„A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” J 6,60
A może wystarczy, abym pamiętał: „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”?
Co oglądam, czego szukam, czym karmię żywioły w sobie, obwarowane tylko cienką linią prawa, woli i serca? Czym jest dla mnie słowo przysięgi danej żonie, że ją kocham i że będę jej wierny do śmierci?

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
„Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego” Pwt 27,17
„Wszakże, jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz się spać nakryty jego płaszczem danym ci w zastaw, lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie. Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika, ubogiego i nędznego, czy to będzie brat twój, czy obcy” Pwt 24,12-14
„Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich” Pwt 27,26

***
A co odpowiada Chrystus na moje pytanie: „Jak żyć?”
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” Mt 22,36-40

Ostatni raz spowiadałem się...