św. DominikStatystycznie co piąte małżeństwo ma problemy z poczęciem i urodzeniem dziecka. Dodatkowym cierpieniem jest przedwczesna utrata dzieciątka. Co czuje kobieta, marząca o macierzyństwie, która po wielu latach leczenia nie ma na nie szans? Z pewnością ból, niedowierzanie i powracające pytanie – dlaczego? dlaczego ja?

Jest wiele przyczyn niepłodności. Co na to wszystko Pan Bóg – Dawca życia?
Przede wszystkim Bóg zachęca do nieustannej modlitwy i zawierzenia Jemu i podsuwa sposoby wyjścia z trudnych sytuacji (na przykład leczenie metodą NaProTechnologii czy adopcja).

Jedną z dróg, na których możemy szukać pomocy,  jest wstawiennictwo św. Dominika Guzmana. Ten średniowieczny święty – wielki głosiciel Słowa Bożego, odznaczał się głęboką pobożnością w całym życiu. Poświęcił się dla pielgrzymowania i ewangelizacji w Europie, był założycielem zakonów kaznodziejskich, w tym dzisiejszych ojców dominikanów. Zasłynął z pomocy kobietom w ciąży i bezdzietnym matkom, a tuż przed śmiercią obiecał, że o więcej pomocy udzieli ludziom już z Nieba.

Szczególną czcią obdarzony jest wizerunek Świętego w Soriano we Włoszech i związane z nim sakramentalia – tzw. Pasek św. Dominika.

„Wśród miejscowej ludności przyjął się zwyczaj brania „świętych miar”, czyli białych tasiemek z bawełny bądź z jedwabiu, odcinanych „według miary” wizerunku z Soriano, a następnie przy nich święconych. Długość „świętej miary” to około półtora metra, czyli tyle, ile wynosi obwód obrazu. „Święta miara”, zwana także paskiem św. Dominika, jest znakiem wiary w moc wstawienniczej modlitwy tego świętego oraz wezwaniem do wytrwałej modlitwy osobistej w danej intencji. Ze szczególną ufnością pasek św. Dominika noszą kobiety w stanie błogosławionym, aby wyprosić łaskę szczęśliwego rozwiązania. Do św. Dominika modlą się także małżeństwa bezdzietne, aby wyprosił im u Boga cud poczęcia nowego życia.

Na pasku św. Dominika znajduje się fragment responsorium ku czci świętego, zaczynający się od słów: O, spem miram O, nadziejo przedziwna. Czciciele św. Dominika pokładają bowiem nadzieję w jego orędownictwie u Boga. Pasek św. Dominika, podobnie jak różaniec, szkaplerz karmelitański czy Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia Marii Panny, zaliczany jest do świętych znaków, które przygotowują nas do przyjęcia owoców sakramentów oraz uświęcają na drodze życia. Ze względów praktycznych współczesne kobiety często zamiast paska noszą medalik św. Dominika” (z portalu www.nasza-arka.pl)

Święty Dominik w cudowny sposób wyprasza u Pana Boga dar potomstwa dla małżeństw, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. O niezwykłych historiach matek cieszących się pociechami, które wymodliły przez wstawiennictwo św. Dominika, można przeczytać w ostatnim numerze miesięcznika „Cuda i Łaski”.

pasek św. DominikaPoświęcony Pasek i Modlitwy do świętego Dominika można otrzymać od sióstr dominikanek z Krakowa: www.dominikanki.republika.pl/pasek_sw_dominika.html.

Zachęcam i zapraszam wszystkie małżeństwa do ufnego zawierzenia się Panu poprzez wstawiennictwo św. Dominika.