Za_KapłanaDobry Boże, który powołałeś do swojej służby... [tutaj wymienia się imię Kapłana lub Zakonnika (-cy)], spraw, by był szczęśliwym i cierpliwym szafarzem Twojej łaski.

Proszę Cię o wszelkie dary potrzebne mu do wytrwania na drodze, którą poszedł oraz do dobrego wypełniania Twojej woli. Strzeż go od pokus złego ducha, pomóż przezwyciężać słabości. Niech wiernie Ci służy dla Twojej chwały oraz pożytku powierzonych mu wiernych.

Powołuj do służby w Kościele wielu młodych i mądrych ludzi. Niech i z naszej wspólnoty parafialnej młodzi ludzie słyszą Twój głos: "Pójdź za Mną". Mnie zaś daj coraz głębiej pojmować tajemnice wiary katolickiej i wiernie według nich postępować. Proszę Cię, Boże, o to z pokorą i ufnością. Ofiaruję w tej intencji moje radości i smutki, sukcesy i cierpienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

za "Franciszkański Świat" Nr 2 (44) 2002 (za sne.poznan.pl)