MB_Kibeho2Najważniejsza skrucha

„To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy” – powiedziała Matka Boża, Matka Słowa 31 maja 1982 r. do Marii Klary. „Proszę was, abyście pokutowali. Jeżeli będziecie odmawiać Różaniec Siedmiu Boleści, jeżeli będziecie go starannie rozważać, odnajdziecie siłę potrzebną do podjęcie pokuty za wasze grzechy i siłę do nawrócenia (…) .

Odmawiajcie Różaniec Siedmiu Boleści, a odnajdziecie drogę skruchy” – wzywała Matka Słowa. Popularyzacja tej tradycyjnej, znanej już w średniowieczu, maryjnej modlitwy była zadaniem, które Maria Klara gorliwie wypełniała aż do swojej tragicznej śmierci, zginęła podczas ludobójstwa, które miało miejsce w Rwandzie w 1994 r. Matka Boża z Kibeho obiecała, że odmawiający Różaniec do Jej Siedmiu Boleści otrzymają szczególne łaski:
1. Najtwardsze serca doznają łaski nawrócenia.
2. Nastąpią uwolnienia z różnych złych obsesji i zniewoleń.
3. Słabości charakteru zostaną uzdrowione.
4. Modląc się we wtorki i w piątki wiele próśb zostanie wysłuchanych.
5. Pokój zapanuje w tych rodzinach.
6. Osoby te poznają głębię wielu Bożych tajemnic.
Maryja podkreślała, że Różaniec ten jest skutecznym środkiem walki z szatanem i lekarstwem na wszelkie zło współczesnych czasów. Prosiła, by odmawiać go szczególnie we wtorki  – dzień pierwszych objawień w Kibeho, oraz w piątek – dzień przypominający śmierć Jezusa, podczas Wielkiego Postu, a także w wigilie świąt, które przypominają nam mękę i śmierć Jezusa oraz w święta maryjne.
Koronka ta to kolejne dane nam z nieba „koło ratunkowe”. Wykorzystajmy je gorliwie i otoczmy modlitwą nasze rodziny, a szczególnie najmłodsze pokolenie, które jest najbardziej narażone na panujące „znieczulenie” na Zło oraz grzech. Warto zauważyć, o czym mówiła także Maryja, że Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej nie zastąpi tradycyjnej modlitwy różańcowej.
Jak odmawiać Różaniec (Koronkę) do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Znak Krzyża
Modlitwa: Mój Boże, ofiaruję Ci tę Koronkę ku czci siedmiu głównych boleści Matki Bożej dla większej Twej chwały, ku mojemu nawróceniu oraz ku nawróceniu wszystkich ludzi do Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, dla naszego zbawienia i naszej jedynej drogi prowadzącej do Ciebie w jedności z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Akt skruchy: Mój Boże, żałuję za wszystkie grzechy, którymi obraziłem i zraniłem Ciebie, nieskończenie dobrego i łaskawego Boga. Postanawiam mocno, że z pomocą Twojej świętej łaski, już nigdy Cię nie obrażę i podejmę pokutę. W tej skrusze pragnę żyć i umierać. Amen.
Po tym rozpoczyna się rozważanie nad Siedmioma Boleściami Matki Bożej.
Pierwsza boleść Matki Bożej: Proroctwo Symeona
Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 2, 25-35):
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

Druga boleść Matki Bożej: Ucieczka do Egiptu
Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Mt 2, 13nn.):
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)
Trzecia boleść Matki Bożej: Zagubienie Jezusa
Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 2, 41-52)
Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)
Czwarta boleść Matki Bożej: Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż
Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie codziennych krzyżów
Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk. 23, 26-31)
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)
Piąta boleść Matki Bożej: Trwanie pod krzyżem podczas konania Pana Jezusa
Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19, 25nn.):
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)
Szósta boleść Matki Bożej: Piastowanie Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża
Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy
Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19, 28-37):
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

Siódma boleść Matki Bożej: Złożenie do grobu ciała Jezusa
Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć
Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19, 38-42):
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

Na zakończenie Koronki:
Królowo Męczenników, Twoje Serce zostało zranione w morzu boleści, błagam Cię, przez łzy, jakie wylałaś w chwilach ogromnego cierpienia, wyjednaj łaskę prawdziwej skruchy dla mnie i dla wszystkich grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na zawsze. Amen. (x3)
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo – na uczczenie łez, jakie Matka Boża wylała podczas śmierci Swego Syna.
Niepokalane i Bolesne Serce Maryi, módl się za nami. (x3)

fot. okładka - Matka Boża z Kibeho, Immaculee Ilibagiza, Wydawnictwo Duc In Altum