faustyna15 kwietnia, tydzień po niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego, największego przymiotu Boga.

Koło ratunkowe dla grzeszników

Inspiracją do ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego w Kościele powszechnym było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności Moich dla pociechy świata całego (Dz. 1517).

Apostoł Miłosierdzia

Bł. Jan Paweł II, jako młodzieniec w czasach okupacji niemieckiej poznawał „Dzienniczek” polskiej mistyczki s. Faustyny, wędrując do fabryki nawiedzał kościół łagiewnicki z obrazem „Jezu, ufam Tobie!”. Zapewne i to doświadczenie przyczyniło się do tego, że pontyfikat Błogosławionego Papieża Polaka był naznaczony orędziem Miłosierdzia Bożego, jak i dążeniem Jana Pawła II, by Kościół uznał prawdę o miłosierdziu, jaką Jezus przekazał s. Faustynie. Kult Miłosierdzia Bożego, długie lata blokowany, mógł stopniowo rozkwitnąć w Kościele katolickim dopiero po ukazaniu się papieskiej encykliki Dives in misericordia (Bogu bogatym w miłosierdzie), po beatyfikacji i kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej – Sekretarki Bożego Miłosierdzia, którą bł. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze w niedzielę po Wielkanocny, 30 kwietnia Roku Jubileuszowego 2000. Ojciec Święty powiedział wówczas: Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. (...) Przez tę kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. Tego dnia ogłosił również, że II Niedziela Wielkanocna od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający święto Miłosierdzia Bożego w całym Kościele powszechnym. Warto zauważyć, iż obchody święta Miłosierdzia Bożego w Polsce sięgają lat powojennych. Polscy biskupi w 1948 r. wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o jego zatwierdzenie według wskazówek zapisanych przez s. Faustynę w „Dzienniczku”. Po wieloletnich staraniach Stolica Apostolska oficjalnie zezwoliła na obchodzenie święta Miłosierdzia jedynie we wszystkich diecezjach w Polsce.

Bezgraniczna hojność i drugi chrzest

Dla człowieka żyjącego w ciągłym biegu za „mieć”, z poczuciem permamentnego braku czasu, z zanikiem pragnienia, by „być”, z zanikiem poczucia grzechu… święto Miłosierdzia Bożego jawi się jako jedyne koło ratunkowe dla człowieka, zwłaszcza tego zagubionego, uwięzionego w sidłach diabła, niemocy, bez szans na zmianę. To święto rodzi nadzieję - oto grzesznik ma prawo do niepojętych zdrojów Bożych łask, ma prawo do przemiany... Bowiem u Boga wszystko jest możliwe!!! (…) w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat" (Dz. 699).Temu świętu towarzyszy wspaniała obietnica  – dusza, która przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Wyjątkowa łaska, którą można otrzymać dla siebie jedyny raz w roku, związana jest z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), niektórzy praktykują spowiedź generalną i pragną tego dnia zanurzyć w Bożym Miłosierdziu całe życie. Pan Jezus mówi o łasce większej od odpustu zupełnego, ona jest równa łasce uzyskiwanej podczas chrztu świętego, co tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki: Odpust zupełny polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski 6–ciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu.

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna – przez 9 dni (poczynając od Wielkiego Piątku) należy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego według wskazówek udzielonych przez Jezusa

s. Faustynie. Oczywiście nabożeństwu ( Koronka szczególnie w Godzinie Miłosierdzia – godz. 15, cześć obrazu Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie!) musi towarzyszyć postawa ufności wobec Boga (pełnienie Jego woli) i czynna miłość bliźniego. W Święto Miłosierdzia czerpmy z oceanu Miłosierdzia Bożego, zanurzmy się w tej Miłości Miłosiernej i nie urońmy ani „kropli” z tego, co Bóg w swej hojności dla nas przygotował.

Antoni Michałowski

Oprac. www.faustyna.pl