B._Edmund_Bojanowski

Nie wszyscy wiedzą, iż w podpoznańskim Luboniu, przy dawnym Żabikowskim Rynku znajduje się Sanktuarium Bł. Edmunda Bojanowskiego. Jest to miejsce szczególnej modlitwy w intencji dzieci, poczętego życia i przebłaganie za grzechy przeciw życiu, modlitewnego wsparcie małżeństw w kryzysie oraz rodziców, którzy utracili dziecko.

Choć plac przy Urzędzie Miasta nosi nazwę Jego imienia już jakiś czas, to nawet nie wszyscy mieszkańcy Lubonia wiedzą, że mają tak blisko siebie tego Błogosławionego Wielkopolanina, za wstawiennictwem którego dzieją się cuda.  „Sanktuarium  Bł. Edmunda Bojanowskiego, urodzonego 14 listopada 1814 roku w Grabonogu koło Gostynia, ściśle związane jest z założonym przez niego Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które w Luboniu mają swój Dom Generalny. Bł. Edmund jest dany Kościołowi jako przykład świeckiego chrześcijanina, który żył w pełni tajemnicą chrztu świętego i jako heroiczny świadek Ewangelii, „z miłości do Boga i człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra” ( Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej).

Biskupi Polscy, z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim oraz Kardynałem Karolem Wojtyłą, zebrani na Konferencji w Poznaniu, 5 września 1972 roku, z okazji 100 rocznicy śmierci sługi Bożego Edmunda, modlili się u jego grobu razem z wiernym ludem Bożym o to, aby Bóg zechciał obdarzyć Sługę Edmunda jak najrychlej chwałą ołtarzy.

Jan Paweł II włączył Bł. Edmunda w poczet błogosławionych w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Błogosławiony Edmund Bojanowski „dał wyjątkowy przykład ofiarnej, mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła; we wszystkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia” (dekret Arcybiskupa Poznańskiego erygujący sanktuarium 8 września 1999r.).

Dziś Bł. Edmund Bojanowski swoim wstawiennictwem nadal wspomaga wiernych w pielgrzymce wiary. Boża Opatrzność pochyla się przez orędownictwo Bł. Edmunda tam gdzie jest służba życiu. Bardzo ważnym rysem rozwijającego się kultu Błogosławionego jest troska o dziecko, rodzinę, o chrześcijański obraz małżeństwa, co ujawnia się w modlitwach prośby i wdzięczności składanych w Sanktuarium (ze statutu Sanktuarium).

Charyzmat  Bł. Edmunda, jego zapatrzenie w dziecko, rodzinę, chorych i ubogich wyznacza kierunek duszpasterstwa w Sanktuarium.

Odpowiedzią na głębokie zaufanie Bł. Edmunda jakie kierował ku Bożej Opatrzności jest sprawowana w każdy poniedziałek Eucharystia ku czci Opatrzności Bożej, zanosimy wówczas prośby i podziękowania Ludu Bożego przez wstawiennictwo Błogosławionego.

Natomiast wtorkowa nowenna połączona z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, zaprasza rodziców, którzy noszą w sercu pragnienie modlitwy za swe dzieci.

Nieustanna służba życiu, która wypełniała codzienność Edmunda, jest i dziś obecna w naszym Sanktuarium. Regularna modlitwa w intencji poczętego życia, przebłaganie za grzechy przeciw życiu, modlitewne wsparcie rodziców, którzy utracili dziecko, modlitewna i psychologiczna pomoc małżeństwu w kryzysie, konferencje dla małżonków, modlitwa charyzmatyczna, pisanie ikon, pomoc matkom wychowującym dziecko, okazja do adoracji i  generalnej spowiedzi, to tylko niektóre inicjatywy podejmowane w Sanktuarium. Zapraszamy również i Ciebie, wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: http://siostry-maryi.pl

O. Dariusz Galant – Kapelan Sanktuarium

Nowenna przez wstawiennictwo Bł. Edmunda

BOŻE, OJCZE NIEBIESKI Dawco i Źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski... /czytanie próśb/
/po odczytaniu / ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz ....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

Modlitwa do Bożej Opatrzności

UWIELBIAMY CIĘ ... Boże Ojcze Niebieski, za Twoją Świętą Opatrzność, która nieustannie czuwa nad nami. Ty troszczysz się o wszystko, co jest nam potrzebne do życia i dajesz nam więcej darów niż oczekujemy. Wierzymy, że wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dobre, choć czasem tego nie rozumiemy. Ufamy Tobie, Ojcze, bo Twoja Boska Opatrzność co dzień wschodzi nad nami, zanim wzejdzie słońce. Nie pozwól zaginąć żadnemu z Twoich dzieci, abyśmy mogli spotkać się z Tobą w naszym wspólnym domu, w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.