za-zyciemOjcze Przedwieczny, Miłośniku życia

nie odmawiaj Boże proszącym Ciebie:

Ty powołałeś nas do życia we wspólnocie z Tobą i

dałeś nam udział w stwórczym dziele świata.

A przez Ducha Świętego obdarzając dzieciną,

dopełniłeś w nas radość życia rodzinnego.

Spraw pokornie prosimy, abyśmy za wstawiennictwem Tej,

która ukochała najbardziej, Matki Twego Syna Jezusa Chrystusa,

w mocy Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela

pełni Twego oddania, zawsze powierzali nasze dzieci Tobie

i z ufnością przygotowali je na wypełnienie Twojej świętej woli.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Święta Maryjo, nosząca w łonie Zbawiciela świata, módl się za nami.

Święty Józefie, opiekunie Bożej Dzieciny, módl się za nami.

Święta Elżbieto, matko Jana Chrzciciela, módl się za nami.