vergebung_2Ważnie przed Bogiem zawartego małżeństwa nie można rozwiązać, ponieważ co Bóg złączył, człowiek nie może rozdzielać (Mt 19,6)

Pozostaje tylko jedna możliwość: życie w separacji bez powtórnego zawierania małżeństwa. Ale także o takie rozdzielenie można się ubiegać i otrzymać z bardzo ważnych powodów (np. nieodpowiedzialne traktowanie małżonka  i dzieci) za pośrednictwem duszpasterza u kompetentnej władzy.

Jeśli małżeństwo jest prawnie rozwiedzione z własnej winy, żadna ze stron nie może wstępować w nowe związki małżeńskie, lecz – aby naprawić zło – obie strony powinny zabiegać o pojednanie się, aby na nowo wrócić do swojego prawowitego małżeństwa, które w obliczu Boga zawsze jest ważne. Strona niewinna  dojścia do rozwodu powinna światu pokazać przykład wierności Chrystusowi  i gotowość do przebaczenia.  Mimo wszystko pozostaje się związanym z niewiernym współmałżonkiem przez sakrament małżeństwa  i ma się wobec Boga zadanie do spełnienia, aby ratować go poprzez swoją wierność i cierpliwe znoszenie wszystkich trudności  oraz przez modlitwę i pokutę. Do tego wymagany jest często prawdziwy heroizm.

(fragment: W drodze do małżeństwa, ks. Jan Kasztelan CM, WITKM, 2005)