Mamo_szukam_CięModlitwa dziecka za matkę

Matko z przypadku

Matko niepokoju

Matko żalu

Matko złości i gniewu

Matko z konieczności

Matko niechęci

Matko wahań

Matko rezygnacji

Matko pijąca

Matko paląca

Matko przeklinająca

Matko zobojętniała

Matko zamyślona

Matko oddalona

Matko nieosiągalna

Matko wybuchająca

Matko bijąca

Matko zaniedbań

Matko bez serca

Matko wroga

Matko daleka

Matko...

Matko !?