Maryja_i_DzieciDrodzy Czytelnicy,

„W Słowie, które stało się ciałem, zostaje objawiona
nie tylko tajemnica Boga, ale też sama tajemnica człowieka.
W Nim człowiek znajduje odkupienie i pełnię”.                                                                                                
/Mane nobiscum Domine/

 

 

       W rozpoczętym Roku liturgicznym, którego program duszpasterski skupia się na temacie „Komunii z Bogiem” życzymy najserdeczniej, z racji Świąt Bożego Narodzenia, aby Maryja, kontemplująca Oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tuląca Go w ramionach, była wzorem miłości i natchnienia podczas każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas każdej komunii eucharystycznej (por. Ecclesia de Eucharistia).

Niech Maryja, milczący świadek cudownych narodzin Jezusa w Betlejem będzie Matką cudownych narodzin Jezusa w naszych sercach i sprawi, abyśmy przeniknięci Jego mocą i łaską, doszli do pełni komunii z Nim.
Życzymy serdecznie, aby Nowy Rok 2011, był naznaczony ciepłem i światłem stajenki betlejemskiej, niosącym radość, pokój i błogosławieństwo Nowonarodzonego Syna Bożego.

Z modlitwą przy Żłóbku Pańskim


Siostry Służebniczki Niepolanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny – Wielkopolskie

Luboń, Boże Narodzenie 2010 r.