ksdStanowisko Częstochowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w sprawie przyjęcia do realizacji przez Radę Miasta Częstochowy programu: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Częstochowy w latach 2012 – 2014”

18 października 2012 r. głosami Radnych SLD i PO, Rada Miasta Częstochowy przyjęła do realizacji program: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014". Jesteśmy, więc pierwszym miastem w Polsce, które będzie dopłacało do In vitro. De facto – wszyscy mieszkańcy Częstochowy będą pierwszymi w kraju, współfinansującymi zabijanie nienarodzonych dzieci.

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział Częstochowski, wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Rady Miasta Częstochowy. Jest wydarzeniem skandalicznym, że w mieście, które dzięki obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej w Jasnogórskim Sanktuarium, znane jest w całym Świecie, jako Duchowa Stolica Polski i Ambona Narodu - odwiedzane jest przez miliony pielgrzymów - głosami 10 ludzi, zdecydowano o promowaniu antychrześcijańskich, antyludzkich postaw. Nie możemy milczeć, kiedy planuje się rozdawnictwo życia według czyjegoś uznania.

Dzięki nowoczesnej technologii wiedza na temat metody In vitro jest dziś powszechna. Liczne badania wskazują, że tylko niewielki procent (ok. 7, 5) dzieci poczętych tą metodą ma szansę się urodzić, reszta jest zabijana. Nie można dłużej udawać, że In vitro to dobrodziejstwo. In vitro nie jest też metodą leczenia niepłodności. Leczenie, to likwidacja przyczyn choroby i doprowadzenie organizmu do możliwie pełnej wydolności. Po tym zabiegu, kobieta nie przestaje być bezpłodną, bo dalej nie może zostać matką w naturalny sposób. Ta metoda to fałsz i ułuda, pozór szczęścia okupiony życiem wielu, których nie wybrano. Medycyna ma służyć człowiekowi. Każdemu, również temu jeszcze nienarodzonemu.

W Częstochowie mami się społeczeństwo sloganami o determinacji, wrażliwości i hojności Prezydenta, który chce wesprzeć „naturalne dążenia ludzi do szczęścia”. Tylko, jak się ma owo 3 tysiące złotych wyjęte z kieszeni podatników, wobec 20 czy 40 tysięcy złotych, które trzeba zapłacić za skorzystanie z metody In vitro? Te dane prowokują do zastanowienia się nad prawdziwymi powodami podjęcia - akurat w tym czasie i w tym miejscu - tego typu decyzji. Wpisują się one nazbyt czytelnie w cały szereg antykatolickich pomysłów, które od wielu miesięcy serwuje nam środowisko polskiej lewicy, której przedstawiciele i zagorzali entuzjaści współrządzą obecnie naszym miastem.

Wielki Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, który niejednokrotnie bywał w Częstochowie i mówił do nas z Jasnogórskiego szczytu, mówił: „(…) Ktokolwiek by głosił, czy to w prasie, czy w książce, że na ziemi polskiej istnieje prawo zabijania, niech wie, że godzi we własną matkę i w życie Narodu, że uśmierca własny Naród” Gniezno, 26 IV 1959 r.

Za Polskę, jej przyszłość, odpowiedzialni jesteśmy wszyscy, ale w sposób szczególny - ludzie powołani do służby obywatelom w samorządach, w ławach poselskich czy senatorskich.  Pełnienie tych funkcji przez człowieka ochrzczonego, nie zwalnia go z przestrzegania prawa Bożego i musi on pamiętać, że zgodnie z kan. 1398 i 1329 Kodeksu Prawa Kanonicznego, politycy głosujący za przyjęciem ustawy umożliwiającej zabijanie nienarodzonego dziecka przy sztucznym zapłodnieniu, również podlegają ekskomunice.

Oddział Częstochowski Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy wyraża swoją solidarność i podziękowanie wszystkim Radnym PiS i Wspólnoty Samorządowej, którzy głosując przeciw tej szkodliwej i haniebnej uchwale, stają się godnymi reprezentantami tych wszystkich obywateli Częstochowy, którzy są przeciw zabijaniu bezbronnych. Wyrazy poparcia kierujemy również do posła PiS, Szymona Giżyńskiego, który swym zdecydowanym wystąpieniem, przed głosowaniem, wskazał na prawdziwą, polityczną motywację działań Radnych SLD oraz na niebezpieczeństwo wywołania wśród Częstochowian niepotrzebnych podziałów na tle wyznawanych przekonań religijnych i wartości moralnych a wcześniej wystąpił do Rady Miasta w sprawie „usunięcia wady prawnej”, dotyczącego niezgodnego z prawem umieszczenia refundacji In vitro w uchwale budżetowej na rok 2012.

W imieniu Oddziału Częstochowskiego  Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy -

Anna Dąbrowska - przewodnicząca