in_vitro_zmniejszacz-pl_265642Niemcy: Będzie selekcja ludzi
Narodowa Rada Etyki dordzająca Bundestagowi, opowiedziała się za dopuszczeniem diagnostyki preimplantacyjnej.

Ludzkie zarodki poczęte in vitro będą badane pod kątem ewentualności wystąpienia wad lub chorób dziedzicznych. Dzieci uznane za chore lub genetycznie obciążone zostaną „wyeliminowane z programu in vitro”, czyli po prostu uśmiercone.

[Za: „Nasz Dziennik” (W.M.) - 10.03.2011 r., newsletter HLI Polska]