Antoni_SzymaskiKategorycznie należy poprawić niektóre kwestie w obywatelskim projekcie o zmianie ustawy o planowaniu rodziny – uważa Antoni Szymański, socjolog i działacz pro-life.

Zaskakujące jest, że projekt nie tylko przewiduje ochronę życia od poczęcia, ale – o dziwo! - proponuje także wykreślenie z dotychczas obowiązujących przepisów szeregu rozwiązań sprzyjających ochronie życia. Autorzy projektu chcą usunięcia z ustawy preambuły stwierdzającej, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa i społeczeństwa. Proponują także skreślenie obowiązku udzielenia ciężarnej uczennicy niezbędnej pomocy do ukończenia przez nią edukacji, zapisu o obowiązku państwa otoczenia szczególną opieką ludzkiego płodu oraz kobiety w ciąży, prowadzenia w szkołach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, a także obowiązku składania przez rząd każdego roku sprawozdania z realizacji ustawy. Więcej w wywiadzie Antoniego Szymańskiego dla Katolickiej Agencji Informacyjnej: „Obywatelski projekt wymaga poprawek”,

za HLI-Newsletter i eKAI – 07.07.2011 r. http://ekai.pl/wydarzenia/wywiad/x43777/obywatelski-projekt-wymaga-poprawek